Suomen Farmasialiiton lausunto Åbo Akademin koulutusvastuuesityksestä: Farmaci med provisorsbehörighet

Suomen Farmasialiiton lausunto Åbo Akademin koulutusvastuuesityksestä: Farmaci med provisorsbehörighet

pe 19. toukokuuta 2017 13.56.00

Suomen Farmasialiitolle korkeakoulutuksessa keskeistä on koulutuksen tuottama osaaminen ja koulutuksen laatu sekä valmistuvien farmasian ammattilaisten työllistyminen koulutustasoa vastaaviin tehtäviin. Peruskoulutuksen tehtävänä on tuottaa laaja-alaiset valmiudet proviisorille, joka tarvitsee työssään syvällistä substanssiosaamista sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Åbo Akademin esittämä koulutusvastuun laajennus tulee päättää tästä näkökulmasta käsin.

Proviisorin koulutuksessa on tärkeää laajan farmaseuttisen osaamisen saavuttaminen ja proviisorin ammatti-identiteetin muodostuminen. Tämän huomioiminen peruskoulutuksen suunnittelussa on tärkeää, jotta voidaan taata syvällisen ammattiosaamisen saavuttaminen koulutuksen aikana. Jos koulutus tuotetaan laajassa yhteistyössä muiden tahojen kanssa ilman lisäresursseja, aiheuttaa se haasteita edellä mainittujen asioiden toteutumiselle. Lisäksi koulutuksen laatu saattaa kärsiä.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!