Suomen Farmasialiiton lausunto liittyen luonnokseen lääkealan perustutkinnon perusteista (OPH-2133-2017)

Suomen Farmasialiiton lausunto liittyen luonnokseen lääkealan perustutkinnon perusteista (OPH-2133-2017)

to 12. lokakuuta 2017 14.17.00

Lääketeknikko työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa lääkealalla. Lääketeknikon keskeisenä työtehtävänä on erilaiset logistiikkaan liittyvät työtehtävät sekä toimistotöihin ja informaatioteknologiaan liittyvät tehtävät. Laatu ja potilasturvallisuus tulee olla lääkealan perustutkinnon keskiössä.

Farmasialiitto katsoo, että lääkealan perustutkinnossa lääketeknikon osaamistavoitteissa tulisi paremmin näkyä informaatioteknologian tuomat mahdollisuudet työelämässä. Valinnaisen tutkinnon osan Laatutyö lääkealalla (10 osp) laajuutta tulisi kasvattaa, jotta opiskelijalla olisi mahdollisuus halutessaan paneutua riittävästi laatuasioihin. Tuoteryhmän ylläpito (10 osp) tutkinnon osan lähtökohtana on logistiikka, joka tulee näkyä tutkinnon osan nimessä sekä osaamistavoitteissa. Tutkinnon osan tulee keskittyä logistiseen näkökulmaan, jossa lääketeknikolla on merkittävä rooli potilasturvallisuuden varmistamisessa. Tuoteryhmän asioiden kouluttaminen ei kuulu tämän tutkinnon osan osaamistavoitteisiin muutoin kuin logistisessa tarkoituksessa, joten tämä osaamistavoite tulee poistaa. Jos opiskelija haluaa perehtyä kosmetiikkatuotteisiin syvällisemmin, tähän on olemassa kokonaan oma laaja tutkinnon osa, jonka opiskelija voi halutessaan suorittaa.

Arviointikriteereissä opiskelijan tulee osata kiitettävällä tasolla perustella omaa toimintaansa, ei ainoastaan toimia annettujen ohjeiden mukaan. Lausuntoluonnoksessa oman toiminnan perusteleminen ei riittävästi näy kriteereissä. Lisäksi lausuntoluonnoksen osaamistavoitteissa ei näy oman työn kehittäminen, joka tulee olla kiinteä osa jokaisen työntekijän työtä.

Kirsi Kvarnström
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry

Sanna Passi
koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies
Suomen Farmasialiitto ry

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!