Eduskuntavaalit 2023

Rationaalinen lääkehoito kiinteäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Suomen Farmasialiitto haluaa edistää rationaalista lääkehoitoa, joka on turvallista, tehokasta, taloudellista ja tarkoituksenmukaista.

Rationaalinen lääkehoito

  • parantaa potilaiden elämänlaatua ja hoitomyöntyvyyttä ​
  • vähentää lääkityspoikkeamia ja lääkehaittoja ​
  • keventää terveydenhuollon kuormaa ​
  • vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa hoitotyöhön ​
  • tuottaa jopa 150 milj. euron säästöt vuositasolla ​
  • vähentää turhia päivystyskäyntejä ja lyhentää sairaalajaksoja ​
  • tukee lääkealan kestävää kehitystä ja vähentää lääkejätteen määrää.

Suomen Farmasialiiton eduskuntavaalitavoitteet 2023

1. Farmasian ammattilaisten osaaminen täysimääräisesti käyttöön lääkehaittojen ehkäisemiseksi

Lääkehaitat aiheuttavat merkittävää kuormaa terveydenhuollolle. Arviolta 30–50 prosenttia lääkehaitoista olisi ennaltaehkäistävissä, kun niiden taustalta löytyvät lääkityspoikkeamat tunnistetaan. Farmasian ammattilaisilla on valmius ja osaaminen lääkityspoikkeamien tunnistamiseen. Ottamalla farmasian ammattilaiset kiinteäksi osaksi terveydenhuollon palveluja voidaan ennaltaehkäistä lääkehaittoja.

2. Moniammatillinen yhteistyö vahvistamaan ihmislähtöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja

Kun lääkäri, hoitohenkilökunta ja farmasian ammattilainen antavat kaikki yhdessä oman osaamisensa potilaan parhaaksi, on tuloksena katkeamaton ja aukoton hoitoketju. Farmasian ammattilaisten osaamista tarvitaan apteekeissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, lääketeollisuudessa, opetus- ja tutkimustehtävissä sekä viranomaistehtävissä kuten STM:ssä, Kelassa, Fimeassa ja THL:ssä.

3. Lääkehoidon arvioinnin palveluseteli kaikille yli 70-vuotiaille

Noin neljännes iäkkäiden potilaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitoista (Laatikainen 2020). Nämä lääkehaitat voitaisiin ehkäistä farmasian ammattilaisten, yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, suorittamalla lääkehoidon arvioinnilla. Palveluseteliä hyödyntämällä lääkehoidon arviointi olisi aiempaa useamman ikäihmisen saatavilla.

4. Riittävät resurssit farmasian ammattilaisten apteekeissa antamalle opastamiselle ja lääkeneuvonnalle

Apteekeissa annettava neuvonta hillitsee kustannuksia ja vahvistaa perustason palveluja. Se on myös ainoa tapa varmistaa lääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö ja lääkehoidon onnistuminen. Koko maan kattavaa, taloudellisesti kannattavaa lähipalveluverkostoa tulee hyödyntää ja apteekeissa annettava neuvonta tulee ottaa täysimääräisenä käyttöön. Lähipalveluverkoston säilyminen koko maassa tulee turvata, sillä se takaa palvelujen alueellisen saatavuuden ja saavutettavuuden.

 

Lataa esite: SFL Eduskuntavaalitavoitteet 2023