Farmasialiiton organisaatio

Farmasialiiton organisaatio

Suomen Farmasialiitto on rekisteröity yhdistys, ja täten ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten valitsema edustajisto ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus. Liitolla on kymmenkunta työntekijää. Heidän lisäkseen liiton organisaatiossa toimii yli sata luottamustoimista alan ammattilaisia eri toimielimissä.

Sääntömääräisiä toimielimiä ovat edustajiston ja hallituksen lisäksi neuvottelukunnat, joita on kuusi: 1) apteekkisektorin neuvottelukunta 2) kuntasektorin neuvottelukunta 3) lääketeollisuuden ja -tukkukauppasektorin neuvottelukunta 4) Valtio, Kela, ja yliopistosektorin neuvottelukunta 5) proviisorineuvottelukunta ja 6) opiskelijaneuvottelukunta.

Farmasialiiton hallitus nimeää tarpeen mukaan erilaisia työryhmiä ja toimikuntia. Vakiintunut asema näistä on Farmaseuttisella toimikunnalla, joka on liiton asiantuntijaelin ammatillisissa asioissa.

Tutikinto- ja työskentelysektorikohtaisten verkostojen tavoitteena on tuoda yhteen Farmasialiiton jäseniä. Toiminta on vakiintunut Proviisoriverkoston ja Sairaalafarmasiaverkoston osalta. Farmasialiiton paikallisesta toiminnasta pitävät huolta 14 alueverkostoa. Alueverkoston toimintaa koordioi aluejohtoryhmä, ja niiden toiminta on avointa kaikille liiton jäsenille.

Organisaatiokaavio
 

Liity nyt
jäseneksi!