Puheenjohtajavaali

Suomen Farmasialiiton hallituksen seuraava puheenjohtaja valitaan edustajiston syyskokouksessa 25.11.2021, kun uusi edustajisto kokoontuu ensimmäisen kerran.

Ehdolle Farmasialiiton seuraavaksi puheenjohtajaksi on 11.10.2021 mennessä asettunut farmaseutti Maija Pirttijärvi. Puheenjohtajaehdokkaaksi voi ilmoittautua myös myöhemmin, hakukuulutuksen voi lukea täältä. Suomen Farmasialiiton nykyinen puheenjohtaja Antti Kataja ei hae jatkokaudelle. 

Tällä sivulla esittelemme puheenjohtajaehdokkaat ja heidän ajatuksiaan farmasian alan ajankohtaisista asioista. 

 

Maija Pirttijärvi

Olen 50-vuotias farmaseutti (LHKA- ja Osastofarmasia-erityispätevyys). Työskentelen yrittäjänä, ja työkokemusta minulla on sekä apteekeista että perusterveydenhuollosta. Farmasialiiton toiminnassa olen ollut mukana neljä vuotta kuntasektorin neuvottelukunnan puheenjohtajana, sekä vajaan vuoden hallituksen jäsenenä.

Perheeseeni kuuluu kaksi aikuista lasta, joista vanhempi opiskelee ja nuorempi on parhaillaan armeijassa.

Olen toisen kauden kaupunginvaltuutettu Rovaniemellä. Vapaalla ollessani tapaan ystäviä ja pidän erityisesti live-keikoilla käymisestä.

1. Miten aktivoisit jäseniä osallistumaan liiton toimintaan?

- Aluetoiminnan kautta. Jäsenten mukaan saamiseksi olisi järjestettävien tapahtumien yhteydessä hyvä olla mukana aina myös asiaa liittyen Farmasialiiton ammatilliseen tai taloudelliseen edunvalvontaan.

- Koulutusten avulla. Lisääntynyt verkkokoulutusten määrä on todella hyvä asia. Vielä enemmän voitaisiin kuulostella jäsenten toiveita, esim. neuvottelukuntien, AJR:n tai verkostojen kautta.

- Ottamalla huomioon kaikki sektorit mahdollisimman tasapuolisesti.

- Puheenjohtajan jalkautuminen jäsenten pariin on tärkeää, heti kun tilanne sen vain mahdollistaa.

2. Mitä pidät keskeisinä asioina loppuvuodesta alkavissa apteekkisektorin työehtosopimusneuvotteluissa?

- Palkkauksessa on huomioitava se, että työtä tehdään yhä enemmän iltaisin ja viikonloppuisin. Ilta- ja lauantaikorvaukset ovat hyvin vaatimattomia, näihin olisi hyvä saada parannusta yleiskorotuksen lisäksi.

- Työpaikkaa apteekista toiseen vaihdettaessa ei lomakertymässä huomioida aiemmassa työpaikassa kerrytettyjä vuosia, tähän olisi saatava muutos.

- Erityisosaamisesta ja mahdollisesta lisäkoulutuksesta maksettavat korvaukset (LHA, diabetes, astma, annosjakelu, hoivakotiyhteistyö…) mikäli erityisosaamista käytetään työnantajan hyväksi.

- Korostettava sitä, että farmasian ammattilaiset ovat osa terveydenhuoltoa ja osaamista tulee ylläpitää täydennyskoulutuksin. Lääkehoidon asiantuntijuus ja rautainen ammattitaito ovat edellytys sille, että itsehoitolääkkeet pysyvät edelleen apteekissa.

3. Miten farmasian ammattilaisten osaamista tulisi mielestäsi hyödyntää sote-rakenteissa?

- Farmasian ammattilaiset voivat työskennellä perusterveydenhuollossa, sote-keskuksissa, yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Moniammatillinen ote asiakkaan/potilaan parhaaksi.

- Farmasian ammattilaiset ovat arvokas lisä myös sosiaalihuollon puolella, ja he voivat olla huolehtimassa siitä, että erilaisissa hoivayksiköissä lääkitysturvallisuusasiat ovat kunnossa.

- Farmasian ammattilaisten tekemät eritasoiset lääkehoidon arvioinnit, lääkitysturvallisuusauditoinnit, lääkehoitosuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen, hoitohenkilökunnan lääkehoidon koulutus.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon tiiviimpi yhteistyö avoapteekkien kanssa, etenkin pienillä paikkakunnilla, missä farmasian ammattilaisia ei välttämättä työskentele esim. terveyskeskuksissa. Voimme olla tukena myös esim. omaishoitajille.

4. Farmasialiiton jäseniä työskentelee monella sektorilla. Mitä tekisit liiton yhtenäisyyden kehittämiseksi?

- Kaikkien sektoreiden tasapuolinen huomiointi. Farmasialiitto neuvottelee suoraan vain apteekkisektorin työehtosopimuksista, mutta taustalla tehdään paljon työtä myös muiden hyväksi. Tästä tiedottaminen on tärkeää.

- Ammatillisen edunvalvonnan puolella kaikkien sektoreiden huomiointi esim. koulutusten suunnittelussa.

- Aluejohtoryhmiin tulisi saada houkuteltua jäseniä kaikilta sektoreilta. Tämän vuoksi erilaisten tapahtumien järjestämisessä pitäisi huomioida mahdolliset erilaiset kiinnostuksen kohteet.

- Neuvottelukuntien roolin korostaminen, samoin eri verkostojen (proviisoriverkosto, sairaalafarmasiaverkosto).

- Opiskelijayhteistyö on myös äärettömän tärkeää. Haluaisin pitää huolen siitä, että jo opintojen aikana tulevat farmasian ammattilaiset saavat tietoa eri sektoreista ja erilaisista työnkuvista, joita farmasia alana tarjoaa.

5. Miksi juuri sinusta tulisi hyvä puheenjohtaja Farmasialiitolle?

- Farmasian ammattilaisena olen valtavan iloinen ja ylpeä siitä osaamisesta ja asiantuntijuudesta, jota alaltamme löytyy. Haluan olla mukana tukemassa tätä ammatillisuutta ja huolehtimassa siitä, että riippumatta työskentelysektorista, meidät tunnistetaan tärkeänä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta.

- Olen ollut mukana Farmasialiiton toiminnassa aktiivisesti jo alueosastojen aikana. Viimeiset neljä vuotta kuntasektorin neuvottelukunnassa puheenjohtajana ja nyt vajaa vuosi liiton hallituksessa on antanut arvokasta oppia liiton toiminnasta ja jäsenten tarpeista. LHA-koulutuskokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen on myös tuonut varmuutta siihen, miten koen osaamisvaatimuksemme tulevaisuudessa.

- Olen työskennellyt sekä apteekki- että kuntasektorilla. Nyt yrittäjänä ymmärrän myös sen, että farmasian alallakin on yhä enemmän ns. epätyypillisiä toimenkuvia. Tämä kokemus on opettanut näkemään asiantuntijuuttamme laajasti sekä luonut ymmärrystä siitä, mitä alamme nykyisyys on ja millainen tulevaisuuden pitäisi olla.

- Kuntapolitiikassa tiiviisti nyt jo toista kautta mukana olleena olen oppinut paljon yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja siitä, miten päätöksentekoprosessit toimivat. Kaupunginvaltuuston sekä lautakuntatyöskentelyn kautta hallitsen myös viralliset kokouskäytännöt. Olen myös oppinut perustelemaan päätöksiä vaikka ne eivät aina olisi kaikille osapuolille mieluisia.

- Minulla on hyvät verkostot ja uskon, että kykenen niitä myös sujuvasti laajentamaan entisestään.

- Osaan kuunnella ja keskustella sekä ottaa huomioon erilaiset mielipiteet. Uskallan myös pyytää apua jos en jostain asiasta tiedä riittävästi.

Liity nyt
jäseneksi!