Edustajiston vaalit 2021


Farmasialiiton edustajiston vaalit vuonna 2021


Farmasialiiton edustajiston vaalit käydään 30.8.–12.9.2021. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Elo-syyskuussa siis äänestetään 23 edustajaa kaudelle 2021–2025 ja kaksi opiskelijaedustajaa kaudelle 2021–2023. Vaalit järjestetään sähköisesti.  


Mikä on edustajisto ja mitä se tekee? 

Edustajisto on Farmasialiiton ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluvat mm. puheenjohtajan ja hallituksen valinta, talousarvion, tilinpäätösten sekä toimintasuunnitelmien ja -kertomusten hyväksyminen. Edustajisto päättää myös jäsenmaksuista. Uusi edustajisto aloittaa työnsä liiton syyskokouksessa marraskuussa. Edustajistossa on 25 jäsentä, joista kaksi on opiskelijajäseniä.  

Milloin äänestetään? Milloin tiedetään vaalin tulos? 

Äänestysaika on 30.8.-12.9.2021 ja vaalien tulos julkistetaan 16.9. Valituksi tullut ehdokas voi jatkaa edustajistossa niin kauan, kun on Farmasialiiton jäsen, vaikka oma jäsensektori vaihtuisikin kesken toimikauden. Samoin, jos opiskelijajäsenellä valmistuminen osuu toimikaudelle, voi opiskelijaedustajana jatkaa kauden loppuun. 

Kuka saa äänestää? 

Vaaleja järjestetään itse asiassa kahdet samaan aikaan. Farmasialiiton valmistuneet jäsenet valitsevat edustajistoon 23 jäsentä. Opiskelijat äänestävät samaan aikaan omat kaksi edustajaansa erillisessä vaalissa.  

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki Farmasialiiton henkilöjäsenet, joiden osalta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu. Muistathan siis maksaa jäsenmaksusi ajoissa!  

Äänioikeus määräytyy 30.4. jäsenyyden perusteella. Jos liittyy Farmasialiittoon vasta 30.4. jälkeen, ei ole äänioikeutta vielä näissä vaaleissa.  

Opiskelijavaalissa äänioikeutettuja ovat huhtikuun loppuun mennessä hyväksytyt Farmasialiiton opiskelijajäsenet. Näin ollen esimerkiksi kesän aikana valmistuneet äänestävät vielä opiskelijavaalissa ensi syksynä. 

Omat tiedot äänioikeudesta voi tarkastaa vielä 2.–8.8.2021. Tarkemmat ohjeet äänioikeuden tarkistamiseen ja mahdollisiin korjauspyyntöihin annetaan myöhemmin tällä sivulla. Oikaisut äänioikeutettujen luetteloon tulee tehdä viimeistään 15.8.2021 vaalitoimikunnan sihteerille sähköpostitse: suvi.luukko@farmasialiitto.fi.  

Miten äänestän? 

 1. Huolehdi, että olet maksanut jäsenmaksusi, sillä se on äänioikeuden edellytys.  
 2. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti sähköpostiin tulevan linkin avulla. Äänestämiseen tarvitset lisäksi puhelimen, johon lähetetään tekstiviesti, kun äänestäjä kirjautuu äänestyslinkin kautta vaalijärjestelmään. Huolehdi siis, että sähköpostisi ja puhelinnumerosi ovat ajan tasalla Morttelissa: https://mortteli.crmieportal.com/login. Unohtuneet Morttelitunnukset voit tilata sähköpostiisi, minkä jälkeen pääset tarkastamaan, että tietosi ovat ajan tasalla. 
 3. Jos yhteystietosi muuttuvat 30.4. jälkeen, voit vielä tarkistaa omat tietosi 2.8.–8.8. olemalla yhteydessä Farmasialiiton toimistoon. Huomautuksia omiin tietoihin voit tehdä 15.8. asti.  

Miten asetun ehdokkaaksi? 

Ehdokkaaksi voi asettua valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistykset muodostavat ehdokaslistoja ja jokaisen ehdokkaan täytyy olla jonkin valitsijayhdistyksen listalla. Voit myös perustaa oman valitsijayhdistyksen, jos et halua olla ehdolla muiden valitsijayhdistysten ehdokaslistoilla.  

 1. Kun tiedät, minkä valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla haluat olla, lataa koneellesi EHDOKASLOMAKE & EHDOKASLOMAKE OPISKELIJAT
 2. Täytä lomake omilla tiedoillasi. Lomakkeessa ilmoitetaan valitsijayhdistys, jonka listalla olet ehdolla sekä kiintiö, jossa haluat tulla huomioiduksi ääntenlaskennassa.  
 3. Lähetä ehdokaslomake vaalitoimikunnan sihteerille. Käytä lähettämiseen omaa henkilökohtaista sähköpostiosoitettasi, joka on Farmasialiiton jäsenrekisterissä (voit tarkistaa Morttelista, mikä sähköpostiosoite rekisteriin on liitetty.). 
 4. Ilmoita ehdolle asettumisesta myös valitsijayhdistyksen asiamiehelle
 5. Ehdokasasettelu päättyy 31.5. Tämän jälkeen ehdokasesittelyt julkaistaan Farmasialiiton sivuilla. Toimita ehdokasesittelysi vaaliasiamiehelle.  

Miten valitsijayhdistys perustetaan? 

Valitsijayhdistyksen voi perustaa viisi Farmasialiiton äänioikeutettua jäsentä.  

 1. Kerää viiden hengen porukka, jonka kanssa täytätte Valitsijayhdistyksen perustamissopimus -nettilomakkeen.
  Ilmoittakaa valitsijayhdistyksen tunnus (= ehdokaslistan nimi) nettilomakkeessa. Lomakkeeseen pitää nimetä myös vaaliasiamies. Vaaliasiamies ei itse saa asettua ehdolle sen valitsijayhdistyksen listalla, jonka vaaliasiamiehenä hän toimii.  
 2. Kaikki viisi perustajajäsentä saavat sähköisesti perustamissopimuksen allekirjoitettavaksi. Sähköiseen allekirjoitukseen tarvitaan verkkopankkitunnukset. Allekirjoituslinkki lähetetään perustajajäsenten sähköpostiin kolmen arkipäivän sisällä ilmoituksen lähettämisestä. 

Huomaathan, että ehdokasasettelu päättyy 31.5. Perustamissopimus on allekirjoitettava ja ehdokkaat ilmoitettava ennen sitä.

Mitä vaaliasiamies tekee? 

Vaaliasiamies toimii valitsijayhdistyksensä yhteyshenkilönä. Hän ei voi itse asettua ehdolle siinä valitsijayhdistyksessä, jonka asiamiehenä hän toimii, mutta voi halutessaan asettua ehdolle toisessa valitsijayhdistyksessä. Kun ehdokkaat on kerätty, vaaliasiamies kokoaa ehdokkaiden tiedot yhteen ja ilmoittaa ne vaalitoimikunnalle. Ehdokasasettelu päättyy 31.5.2021

Vaaliasiamies kerää myös oman ehdokaslistan ehdokkaiden esittelyt ja toimittaa ne vaalitoimikunnalle 1.6.2021 mennessä.  

Sektorikohtaiset kiintiöt Farmasialiiton edustajistossa  

Jotta kaikkien farmasian alan ammattilaisten ääni kuuluu liiton ylimmässä toimielimessä, on Farmasialiiton säännöissä määritelty viisi kiintiötä, joista jokaisesta tulee valita vähintään kaksi henkilöä edustajistoon.  

 1. Apteekki 
 2. Kunta 
 3. Valtio, Kela ja yliopistot 
 4. Teollisuus ja tukkukauppa 
 5. Asiantuntija-, esimies- ja johtamistyö, yrittäjät sekä proviisorit 

Asettuessaan ehdolle jäsen ilmoittaa, missä kiintiössä haluaa tulla huomioiduksi.  

Lisätietoja vaalista saat vaalitoimikunnan sihteeriltä Suvi Luukolta: suvi.luukko@farmasialiitto.fi, 044 777 9052. 

Vaalimateriaalit 

Vaaliopas
Lomake ehdolle asettumiseen
Lomake ehdolle asettumiseen opiskelijat 
Valitsijayhdistyksen perustamissopimus -nettilomakkeen

Vaalien keskeisiä päivämääriä 

30.4. äänioikeuden määräytyminen 
31.5. ehdokasasettelu päättyy
kesäkuussa ehdokkaiden esittelyt Farmasialiiton verkkosivuilla 
2.–8.8. vaaliluettelo äänioikeutetuista nähtävillä ja tarkastettavissa
15.8. mennessä huomautukset vaaliluetteloon 
23.8. mennessä äänestysohjeet ja -linkki sähköpostiin
30.8.–12.9. äänestysaika
20.9. mennessä vaalien tulos julkistetaan 

  

Liity nyt
jäseneksi!