Edustajiston opiskelijavaali 2023

Farmasialiiton edustajistoon kuuluu kaksi opiskelijajäsentä, jotka valitaan vaalilla joka toinen vuosi. Tänä vuonna opiskelijat valitsevat edustajansa 28.8.–10.9.2023. Valittujen edustajien kausi alkaa syksyllä 2023 ja jatkuu kevääseen 2025. Vaalit järjestetään sähköisesti.

Mikä on edustajisto ja mitä se tekee?

Edustajisto on Farmasialiiton ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluvat mm. puheenjohtajan ja hallituksen valinta, talousarvion, tilinpäätösten sekä toimintasuunnitelmien ja -kertomusten hyväksyminen. Edustajisto päättää myös jäsenmaksuista.

Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa, keväällä kevätkokoukseen ja syksyllä syyskokoukseen. Täysilukuiseen edustajistoon kuuluu 25 jäsentä, joista kaksi on opiskelijajäseniä.

Edustajiston opiskelijajäsenten tehtävänä on edustaa opiskelijoita Farmasialiiton korkeimmassa toimielimessä. Edustajistoon valittu opiskelija voi jatkaa edustajistossa toimikautensa loppuun, vaikka valmistuisikin kesken kauden.

Äänestäminen

Milloin äänestetään? Milloin tiedetään vaalin tulos?

Äänestysaika on 28.8.–10.9.2023 ja vaalien tulos julkistetaan viimeistään 21.9.2023.

Kuka saa äänestää?

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki huhtikuun 2023 loppuun mennessä jäseneksi hyväksytyt Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:n jäsenet, joiden osalta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu. Muistathan siis maksaa jäsenmaksusi ajoissa!

Äänioikeus määräytyy 30.4. jäsenyyden perusteella. Jos liittyy Farmasialiittoon vasta 30.4. jälkeen, ei ole äänioikeutta vielä näissä vaaleissa. Valmistuva opiskelijajäsen voi äänestää vaalissa, jos valmistumisilmoitus on tehty vasta 30.4.2023 jälkeen.

Omat tiedot äänioikeudesta voi tarkastaa vielä 1.–7.8.2023. Tarkemmat ohjeet äänioikeuden tarkistamiseen ja mahdollisiin korjauspyyntöihin annetaan myöhemmin tällä sivulla. Oikaisut äänioikeutettujen luetteloon tulee tehdä viimeistään 14.8.2023 vaalitoimikunnan sihteerille sähköpostitse.

Miten äänestän?

  1. Huolehdi, että olet maksanut jäsenmaksusi, sillä se on äänioikeuden edellytys.
  2. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti kirjautumalla äänestyssivulle. Tunnistautuminen on kaksivaiheinen. Huolehdithan, että sähköpostisi ja puhelinnumerosi ovat ajan tasalla jäsenportaali Morttelissa, sillä näitä yhteystietoja hyödynnetään kaksivaiheisessa tunnistautumisessa. Unohtuneet Morttelitunnukset voit tilata sähköpostiisi, minkä jälkeen pääset tarkastamaan, että tietosi ovat ajan tasalla.
  3. Jos yhteystietosi muuttuvat 30.4. jälkeen, voit vielä tarkistaa omat tietosi 1.8.–7.8. olemalla yhteydessä Farmasialiiton toimistoon. Huomautuksia omiin tietoihin voit tehdä 14.8. asti.

Ehdolle asettuminen

Miten asetun ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi asettua valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistykset muodostavat ehdokaslistoja ja jokaisen ehdokkaan täytyy olla jonkin valitsijayhdistyksen listalla. Voit myös perustaa oman valitsijayhdistyksen, jos et halua olla ehdolla muiden valitsijayhdistysten ehdokaslistoilla.

  1. Kun tiedät, minkä valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla haluat olla, ilmoita ehdolle asettumisesta myös valitsijayhdistyksen asiamiehelle. Hän toimii ehdokaslistan yhteyshenkilönä ja antaa lisätietoja vaaliin liittyen. (Linkki valitsijayhdistysten luetteloon)
  2. Ilmoittaudu ehdokkaaksi Morttelissa. Lomakkeella ilmoitat halukkuutesi asettua ehdolle sekä valitsijayhdistyksen, jonka ehdokaslistalla haluat olla ehdolla.
  3. Ehdokasasettelu päättyy maanantaina 1.5.2023. Tämän jälkeen ehdokasesittelyt julkaistaan Farmasialiiton sivuilla sekä kesäkuussa ilmestyvässä Farmasia-lehdessä. Toimita ehdokasesittelysi vaaliasiamiehelle määräpäivään mennessä.

Miten valitsijayhdistys perustetaan?

Valitsijayhdistyksen voi perustaa viisi Farmasialiiton äänioikeutettua jäsentä.

  1. Kerää viiden hengen porukka, jonka kanssa täytätte Valitsijayhdistyksen perustamissopimus -nettilomakkeen. Valitsijayhdistyksen tunnus (= ehdokaslistan nimi) ilmoitetaan nettilomakkeessa. Samoin lomakkeeseen pitää nimetä vaaliasiamies. Vaaliasiamies ei itse saa asettua ehdolle sen valitsijayhdistyksen listalla, jonka vaaliasiamiehenä hän toimii.
  2. Kaikki viisi perustajajäsentä saavat sähköisesti perustamissopimuksen allekirjoitettavaksi. Sähköiseen allekirjoitukseen tarvitaan verkkopankkitunnukset. Allekirjoituslinkki lähetetään perustajajäsenten sähköpostiin kolmen arkipäivän sisällä ilmoituksen lähettämisestä.
    Valitsijayhdistys on perustettava 16.4.2023 mennessä.

Mitä vaaliasiamies tekee?

Vaaliasiamies toimii valitsijayhdistyksensä yhteyshenkilönä. Hän ei voi itse asettua ehdolle siinä valitsijayhdistyksessä, jonka asiamiehenä hän toimii, mutta voi halutessaan asettua ehdolle toisessa valitsijayhdistyksessä. Kun ehdokkaat on kerätty, vaaliasiamies kokoaa ehdokkaiden tiedot yhteen ja ilmoittaa ne vaalitoimikunnalle, viimeistään 2.5.2023.

Vaaliasiamies kerää myös oman ehdokaslistan ehdokkaiden esittelyt ja toimittaa ne vaalitoimikunnan sihteerille.

Lisätietoja vaalista saat vaalitoimikunnan sihteeriltä Suvi Luukolta, suvi.luukko@farmasialiitto.fi p. 044 777 9052.

Vaalien keskeisiä päivämääriä

16.4. mennessä valitsijayhdistykset perustettava
30.4. äänioikeuden määräytyminen
1.5. ehdokasasettelu päättyy
2.5. vaaliasiamies ilmoittaa oman valitsijayhdistyksensä ehdokkaat
touko-kesäkuussa ehdokkaiden esittelyt Farmasialiiton verkkosivuilla
1.–7.8. vaaliluettelo äänioikeutetuista nähtävillä ja tarkastettavissa
14.8. mennessä huomautukset vaaliluetteloon
21.8. mennessä äänestysohjeet sähköpostiin
28.8.–10.9. äänestysaika
21.9. mennessä vaalien tulos julkistetaan

Kysy edustajiston opiskelijavaalista!

Suvi Luukko

Suvi Luukko
opiskelijatoiminnan asiantuntija
044 777 9052
suvi.luukko@farmasialiitto.fi