Jäsenmaksut

Jäsenmaksut Farmasialiitossa

Farmasialiiton jäsenmaksu on tutkinnosta, työskentelysektorista tai palkasta riippumatta saman suuruinen kaikille tutkinnon suorittaneille jäsenille. Opiskelijajäsenet maksavat Farmasialiiton opiskelijat FLOPin jäsenmaksun. Farmasialiiton edustajisto vahvistaa jäsenmaksun vuosittain marraskuussa pidettävässä kokouksessa. 

Tietyillä perusteilla voit olla oikeutettu alennettuun jäsenmaksuun. Näitä perusteita ovat mm. vanhempainvapaat, työttömyys ja osa-aikainen työskentely.

Farmasialiitossa on myös mahdollista olla kaksoisjäsenenä, mikäli ensisijainen liitto on toinen akavalainen ammattiliitto.
Sivujäsenenä oleminen on myös mahdollista Ammattiliitto Pro:n jäsenille (tällöin Pro hoitaa jäsenmaksusi Farmasialiittoon). Jos haluat liittyä sivujäseneksi, ole yhteydessä jäsenpalveluun.
Kaksois- ja sivujäsen ei voi kuulua työttömyyskassaan Farmasialiiton kautta, vaan työttömyyskassan jäsenyys tulee olla ensisijaisen liiton kautta tai suoraan. Työsuhdetta koskevissa ongelmatilanteissa kaksois- ja sivujäsenen tulee kääntyä ensisijaisen liittonsa puoleen. Muuten kaksois- ja sivujäsenillä on käytettävissä samat palvelut kuin muillakin jäsenillä (pois lukien oikeusturva- ja matkavakuutus).

Vuoden 2022 jäsenmaksut

 • farmaseutti 37 €/kk (ilman työttömyyskassaa 30,75 €/kk)
 • proviisori 37 €/kk (ilman työttömyyskassaa 30,75 €/kk)
 • muu lääkealan erikoiskoulutettu maisteri 37 €/kk (ilman työttömyyskassaa 30,75 €/kk)
 • alennettu jäsenmaksu 15 €/kk
 • kaksoisjäsen 75 €/vuosi
 • eläkeläinen, varusmies- tai siviilipalvelus 0 €/vuosi
 • opiskelijat 25 €/vuosi (Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:n jäsenmaksu)
 • opiskelijan työttömyyskassa 75 €/vuosi (Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenmaksu)

Vuoden 2023 jäsenmaksut

 • farmaseutti 37 €/kk (ilman työttömyyskassaa 31,50 €/kk)
 • proviisori 37 €/kk (ilman työttömyyskassaa 31,50 €/kk)
 • muu lääkealan erikoiskoulutettu maisteri 37 €/kk (ilman työttömyyskassaa 31,50 €/kk)
 • alennettu jäsenmaksu 15 €/kk
 • kaksoisjäsen 75 €/vuosi
 • eläkeläinen, varusmies- tai siviilipalvelus 0 €/vuosi
 • opiskelijat 25 €/vuosi (Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:n jäsenmaksu)
 • opiskelijan työttömyyskassa 70 €/vuosi (Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenmaksu)

 

Jäsenmaksun laiminlyönnin seuraukset

Maksamaton jäsenmaksu johtaa työttömyyskassan päivärahan maksatuksen sekä liiton jäsenpalveluiden katkeamiseen. Mikäli jäsen ei ole kehotuksista huolimatta maksanut jäsenmaksuaan, suositellaan hallitukselle jäsenen erottamista. Jäsenmaksujen maksamatta jättäminen ei kuitenkaan katkaise jäsenyyttä automaattisesti, vaan erosta on ilmoitettava kirjallisesti.

 

Liittymislomakkeet

Asioi verkossa

Liity nyt
jäseneksi!