Jäsenlajit

Jäsenenä Farmasialiitossa

Farmasialiitto on jäsenen mukana opintojen alusta alkaen aina aktiivisiin eläkepäiviin asti.

Farmasialiitossa voivat olla opiskelijajäsenenä farmaseutti-, proviisori- ja maisteriopiskelijat. Opiskelijajäsenillä on käytössään samat palvelut kuin varsinaisillakin jäsenillä ja opiskelijajäsenet pääsevät siis mukaan myös Farmasialiiton alueelliseen toimintaan sekä tätä kautta verkostoitumaan jo työelämässä olevien farmasian alan ammattilaisten kanssa. Opiskeluaikana on mahdollista liittyä myös työttömyyskassa Erkoon Farmasialiiton kautta, esimerkiksi ensimmäisen harjoittelun yhteydessä.

Henkilöjäseninä Farmasialiitossa ovat jo valmistuneet farmaseutit, proviisorit ja maisterit. Heillä on käytössään kaikki Farmasialiiton palvelut sekä mahdollisuus kuulua myös työttömyyskassa Erkoon Farmasialiiton kautta. Elämän eri vaiheita varten Farmasialiitossa on mahdollisuus hakea alennettua jäsenmaksua tietyin perustein. Alennettua jäsenmaksua voivat hakea vain varsinaiset jäsenet.

Farmasialiitossa on myös mahdollista olla kaksoisjäsenenä, mikäli ensisijainen liitto on toinen akavalainen ammattiliitto. Sivujäsenenä oleminen on myös mahdollista Ammattiliitto Pro:n jäsenille (tällöin Pro hoitaa jäsenmaksusi Farmasialiittoon). Kaksois- ja sivujäsen ei voi kuulua työttömyyskassaan Farmasialiiton kautta, vaan työttömyyskassan jäsenyys tulee olla ensisijaisen liiton kautta tai suoraan. Työsuhdetta koskevissa ongelmatilanteissa kaksois- ja sivujäsenen tulee kääntyä ensisijaisen liittonsa puoleen. Muuten kaksois- ja sivujäsenillä on käytettävissä samat palvelut kuin muillakin jäsenillä.

Kun työura tulee päätökseen, Farmasialiiton jäsenyyden ei kuitenkaan tarvitse päättyä. Vanhuuseläkkeelle jäädessä riittää, kun asiasta ilmoittaa Farmasialiittoon lomakkeella ja eroaa samalla työttömyyskassasta. Jäsenyys Farmasialiitossa on eläkkeellä ollessa maksuton. Työsuhdeneuvonta ei sisälly eläkeläisjäsenyyteen eikä myöskään Farmasia-lehti, mutta eläkeläisjäsenten on mahdollista tilata lehti edulliseen 30 euron vuosihintaan. Katso ohjeita.

Jäsenlajit

  • opiskelija
  • farmaseutti
  • proviisori
  • maisteri
  • kaksois- tai sivujäsen
  • eläkeläinen
Liity nyt
jäseneksi!