Luottamusmiehen roolit

Luottamusmiehen erilaiset roolit

Luottamusmiehen työ on mielenkiintoista ja antoisaa, välillä toki myös raskasta. Siksi onkin tärkeää, että muu työyhteisö tukee vakaasti luottamusmiestään. Luottamusmiehet tuntevat hyvin apteekin työehdot ja palkkauksen perusteet sekä ovat selvillä apteekin työoloihin vaikuttavista tekijöistä.

Tärkeimmiksi luottamusmiehen ominaisuuksiksi voisi listata tasapuolisuuden, jämäkkyyden ja maalaisjärjen. Hänellä tulee olla myös hyvät keskustelu- ja neuvottelutaidot. Luottamusmiehen on hyvä pitää mielessään, että hän edustaa työpaikalla myös niitä kenties epämieluisia työtovereita ja ajaa ihan yhtä lailla heidän etujaan. Luottamusmieheksi ei opita kursseilla vaan pikkuhiljaa erilaisissa tilanteissa.

Neuvottelijan rooli luottamusmiehellä korostuu, kun neuvotellaan paikallisesti sovittavista työsuhteen ehdoista, muun muassa apteekkikohtaisista eristä. Työmarkkina-asioita ei ratkaista enää vain yhteiskunnan päättäjien tasolla vaan monia asioita käsitellään ja päätetään paikallisesti työyhteisöissä. Luottamusmies käy työntekijöiden edustajana neuvotteluita työnantajan kanssa työntekijöiden eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta ja työpaikan olosuhteiden kehittämisestä. Luottamusmies ratkoo myös kaikenlaisia esille tulevia erimielisyyksiä työnantajan kanssa. Luottamusmies edustaa neuvotteluissa lähtökohtaisesti vain järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä.

TES-tuntijana luottamusmies auttaa ja neuvoo yksittäisiä jäseniä työsuhdekysymyksissä. Jäsenen edunvalvonta on luottamusmiestoiminnan ydintä. Jos ongelmat eivät ratkea työpaikan omin voimin, luottamusmies voi ottaa yhteyttä Farmasialiiton työsuhdeneuvontaan, josta saa työsuhde- ja lakipalveluita.
Työyhteisön toiminnan kehittäjänä luottamusmies voi edistää työyhteisönsä kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä toimia ammattiroolien vahvistajana.

Tiedon kokoajana ja välittäjänä luottamusmies toimii liiton ja jäsenten sekä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Tässä roolissaan luottamusmiehellä on mahdollisuus myös edistää oman työyhteisönsä avointa ja läpinäkyvää viestintää. Luottamusmiehille lähetään tiedotteita tulevista koulutustapahtumista ja muista tärkeistä ajankohtaisista asioista, joita hän välittää tiedoksi työpaikallaan.

Liity nyt
jäseneksi!