Neuvottelujärjestys

Neuvottelujärjestys

Työehtosopimuksen tulkintaan liittyvistä erimielisyyksistä neuvotellaan työehtosopimuksessa sovitun neuvottelujärjestyksen mukaisesti.

Neuvottelut käydään seuraavilla tasoilla:

1) Paikalliset neuvottelut
2) Liittoneuvottelut

Tulkintaongelma käsitellään ensin paikallisneuvotteluissa apteekkarin ja työntekijän/luottamusmiehen välillä. Työehtosopimuksen kohtaan pyritään saamaan yhteinen molempia osapuolia tyydyttävä tulkinta.

Jos asia jää erimieliseksi, neuvottelut todetaan päättyneeksi ja asiasta laaditaan erimielisyysmuistio, joka toimitetaan työntekijän ja työnantajan ammattiliittoihin. Muistiosta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
-    työnantaja
-    erimielisyyden osapuolet
-    erimielisyyden sisältö
-    osapuolten vaatimukset ja perustelut
-    päiväys ja allekirjoitukset.

Jos asia jää liittoneuvotteluissa erimieliseksi, se voidaan viedä työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Liity nyt
jäseneksi!