Työtuomioistuimen ratkaisu proviisorin palkkauksesta

Proviisorin palkkausta koskeva työtuomioistuimen ratkaisu (TT 2016:18)

Käsiteltävänä ollut riita koski Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton näkemyseroa siitä, onko proviisorille maksettava apteekissa aina proviisorin palkkataulukon mukaista palkkaa vai voiko palkka olla farmaseutin palkkataulukon mukainen, mikäli työtehtävät ovat sellaisia, joita pääsääntöisesti tekevät nimenomaan farmaseutit.

Asiassa saatiin selkeä ratkaisu työehtosopimuksen tulkinnasta. Mikäli proviisori tekee pääasiassa farmaseutille kuuluvia tehtäviä, voi palkkakin olla tietyissä tilanteissa farmaseutin palkka. Tuomion mukaan työtehtävät määrittelevät palkan eikä yksinomaan koulutus. Palkkaus määräytyy kokonaisharkinnan perusteella, ja siinä huomioidaan työehtosopimuksen 10 §:n mukaisesti työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet ja lisät.

Seuraavaan on koottu proviisoreja koskevia kysymyksiä ja vastauksia työtuomioistuimen tuomioon liittyen.

Liity nyt
jäseneksi!