Apteekkisektorin palkat

Farmaseuttisen henkilöstön palkkaus apteekeissa

Farmaseuttisen henkilökunnan palkkataulukoissa on esitetty vähimmäispalkat palvelusvuosien mukaan. Nykykäytäntönä on pääsääntöisesti se, että farmaseuteille maksetaan palkka farmaseuttien taulukon mukaan ja proviisoreille proviisorien taulukon mukaan. Kuitenkin toiset työnantajat maksavat proviisoreille palkkaa farmaseuttien taulukon mukaan, jos heillä on selkeästi farmaseutin työtehtävät.

Lisäksi palkassa otetaan huomioon palkkaryhmittelyn (I–VI) mukaiset tehtävät, kuten apteekin hoito ja esimiesasemassa toimiminen.

Palkkaryhmittely

Proviisorit ja farmaseutit sijoitetaan palkkaryhmiin seuraavasti: 
 
I palkkaryhmä 
Proviisorit, jotka tekevät farmaseuttista työtä päätehtävänään, elleivät he jäljempänä olevan perusteella kuulu johonkin muuhun palkkaryhmään. 
 
II palkkaryhmä 
Farmaseutit, jotka tekevät farmaseuttista työtä päätehtävänään, elleivät he jäljempänä olevan perusteella kuulu johonkin muuhun palkkaryhmään. 
 
III palkkaryhmä 
Apteekeissa esimiehinä toimivat, joille työnantaja on henkilökunnan suuren lukumäärän tai muun vastaavan syyn vuoksi antanut tehtäväksi alaistensa työnjohtamisen. 
 
Pöytäkirjamerkintä: 
Työnjohtamiseen sisältyvät työsuoritusten valvonta, töiden organisointi, työaika-, vapaapäivä- ja lomajärjestelyt, poissaolot, sijaisuudet sekä näihin liittyvä lakien ja sopimusten soveltaminen. 
 
IV palkkaryhmä 
Alle 10 000 reseptin apteekkia tai sivuapteekkia hoitavat. 
 
V palkkaryhmä 
10 000–50 000 reseptin apteekkia tai sivuapteekkia hoitavat. 
 
VI palkkaryhmä 
Yli 50 000 reseptin apteekkia tai sivuapteekkia hoitavat. 
 
Palkkaryhmä määräytyy edellisen kalenterivuoden reseptuurin perusteella. 
 


 

Liity nyt
jäseneksi!