Muut korvaukset

Muut palkat, korvaukset ja lisät

Farmaseuttisen henkilökunnan työehtosopimuksen mukaan lisäksi maksetaan tai voidaan maksaa

  • työkohtaisuuslisää
  • henkilökohtaista lisää
  • luottamusmieskorvausta.

Vähintään 5 prosentin suuruista työkohtaisuuslisää maksetaan omaa tehtävää vaativampien tai vastuullisempien osatehtävien hoidosta. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi työsuhdeasioiden hoito, työvuoroluetteloiden laadinta ja vastuu- tai yhdyshenkilönä toimiminen sekä lääkehoidon kokonaisarviointien tekeminen oleellisena osana työnkuvaa.  

Henkilökohtaista lisää voidaan maksaa erityisistä ansioista, työtehosta ja ammattitaidosta. Näitä ovat esimerkiksi hyvä kielitaito, täydennyskoulutuksen myötä syntynyt hyvä ammatillinen osaaminen, hyvä asiakaspalvelutaito ja laadukas lääkeneuvonta.

Luottamusmiehille maksetaan luottamusmieskorvaus niiltä kuukausilta, kun työnantaja maksaa tehdyn työajan palkkaa ja jos apteekissa on vähintään 5 vakituisessa työsuhteessa olevaa Farmasialiiton jäsentä. Mikäli apteekissa on vähintään 14 Farmasialiiton jäsentä, maksetaan suurempaa luottamusmieskorvausta.

Liity nyt
jäseneksi!