Koronavirus

Valmiuslain nojalla voimassa olleet asetukset kumottiin

 

Valtioneuvosto antoi 15. kesäkuuta kumoamisasetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamis- ja soveltamisasetuksista sekä kumosi valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisasetuksen. Asetukset oli tarkoitettu olemaan voimassa 30.6.2020 saakka, mutta nyt ne kumoutuivat jo 16.6.2020.

Valmiuslain 86 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnasta, 87 §:ssä muun terveydenhuollon ohjaamisesta (esimerkiksi lääketehtaan, lääketukkukaupan, apteekkiliikkeen toiminnan muuttaminen) ja 88 §:ssä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä terveydensuojelusta (kuntien oikeudesta luopua tietyistä velvoitteista). 93 §:ssä säädetään palvelussuhteen ehdoista poikkeamisesta (lepoajat, ylityöt ja vuosilomat). 94 §:ssä on säädetty irtisanomisoikeuden rajoittamisesta. Käytännössä asetuksien kumoaminen tarkoittaa 93 § ja 94 § osalta sitä, että työnantaja ei voi enää yksipuolisesti määrätä lisätöihin tai ylitöihin eikä poiketa lepoajoista. Vuosilomien siirtäminen tai keskeytys ei ole myöskään enää mahdollista. Ja lisäksi irtisanoutumisen osalta palataan normaaleihin käytäntöihin. Lue lisää aiheesta.

Yhteistoimintalain neuvotteluaikojen ja lomautusilmoitusta koskevien määräaikojen lyhentämistä koskevat väliaikaiset muutokset sekä työsopimuslain ja työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset ovat voimassa näillä näkymin 30.6.2020 saakka. Niiden jatkamista koskevat lakiesitykset ovat edelleen eduskuntakäsittelyssä, ja esityksen mukaan näitä säännöksiä on tarkoitus jatkaa vuoden 2020 loppuun. Päivitämme tietoja, jos tilanne muuttuu.

(päivitetty 16.6.2020)

 

8.5.2020
Ylitöitä, vuosilomaa ja irtisanoutumista koskevia asetuksia on jatkettu 30.6.2020 asti.

15.4.2020
Koronavirustestausta lisätään edelleen
Testaukseen ohjataan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa.
THL:n tiedote

20.3.2020 klo 8.00
Valtioneuvosto on linjannut, että apteekin henkilöstö kuuluu kriittisiin työntekijöihin, joiden töihin pääsy turvataan. Tämän hetkisten THL:n sivuilla olevien testauskriteerien mukaan apteekkihenkilöstöä ei ole mainittu koronatestauksen piiriin kuuluvaksi. Seuraamme ohjeistuksen päivittymistä.

17.3.2020 klo 9.30
Juuri saadun tiedon mukaan koko lääkejakeluketju (ml. apteekit) katsotaan kriittiseksi alaksi, jota poikkeusmenettelyt koskevat. Tästä informoidaan lisää heti, kun mahdollista.

17.3.2020 klo 8.45

Poikkeustilan vaikutukset farmaseuttiseen henkilöstöön vielä epäselvät

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. 

Vaikka farmaseuttinen henkilökunta on osa terveydenhuollon henkilökuntaa, on tässä vaiheessa vielä epäselvää, tullaanko näitä poikkeustoimia soveltamaan farmaseuttiseen henkilökuntaan. Selvittelemme asiaa parhaamme mukaan, ja tällä hetkellä selvitystä jatkavat yhteistyössä STM ja THL. Seuraa päivityksiämme asiasta.

Tämä on tärkeää siksi, jotta selviää, voidaanko farmaseuttista henkilökuntaa velvoittaa töihin sekä tarvittaessa poiketa vuosilomalain ja työaikalain määräyksistä. Tästä riippuu myös se, onko farmaseuttisella henkilökunnalla oikeus käyttää päivähoidon palveluita ja 1-3 luokkalaisille järjestettyjä koulujen palveluita poikkeusaikana. Selvittelemme yhdessä STM:n ja THL:n kanssa myös farmaseuttisen henkilökunnan oikeutta matalan kynnyksen koronatestaukseen ja teemme parhaamme, jotta farmaseuttisen henkilökunnan matalan testaamisen merkitys ymmärrettäisiin ja saataisiin käytäntöön.

12.03.2020 | Ajankohtaista

Farmasialiitto hidastaa koronaviruksen leviämistä mahdollisuuksien mukaan

Farmasian ammattilaiset kuuluvat terveydenhuollon henkilöstöön, ja siksi on tärkeää, että jäsenet pysyvät terveinä turvatakseen lääkehuollon toimivuuden ja potilasturvallisuuden.

Farmasialiitto hidastaa koronaviruksen leviämistä mahdollisuuksien mukaan. Tietoa ja ohjeistuksia tilanteesta saa viranomaisten kautta: THL, STM ja Fimea. 

Farmasialiitto seuraa tilannetta, mutta työnantajat ja viranomaiset ohjeistavat toimintaa työpaikoilla, kuten apteekeissa. 

– Ensisijainen vastuu ohjeistuksista työpaikalla kuuluu työnantajalle, puheenjohtaja Antti Kataja tarkentaa.

Valtioneuvosto suosittelee perumaan kaikki yli 500 ihmisen yleisötilaisuudet. Muiden kokoontumisten perumista kehotetaan harkitsemaan. Farmasialiitto tiedottaa erikseen, jos koulutuksia tai tapahtumia perutaan. 

– Farmasialiiton alueellisesti ja valtakunnallisesti järjestettävien tilaisuuksien osalta ohjeistamme tarkemmin maanantaina 16. maaliskuuta. Uusia ulkopuolisia tapaamisia ei toistaiseksi Farmasialiiton toimistolle sovita, Kataja sanoo.

Farmasialiiton matkavakuutuksen piiriin kuuluvat varsinaiset jäsenet. Jos koronavirus huolettaa matkalla, pyydämme olemaan yhteydessä suoraan Ifiin.

Viranomaislähteitä:
STM
THL
Fimea

Olemme keränneet usein esitettyjä kysymyksiä koronavirustilanteesta Fimnet-kirjautumisen taakse.

 

Fimnet-tunnukset hukassa?

Jos olet hukannut Fimnet-tunnuksesi, toimi näin:

Mene Fimnetin sivuille. Klikkaa Fimnet-palvelun etusivulta kohtaa "tunnus tai salasana hukassa?" Seuraa ohjeistusta kadonneen käyttäjätunnuksesi tai salasanasi saamiseksi.

Mikäli yhteystietosi ovat ajantasaiset liiton jäsenrekisteri Morttelissa, voit tilata uuden salasanan tekstiviestillä. Pidäthän huolen, että kaikki yhteystietosi ovat ajan tasalla. Muussa tapauksessa Fimnet lähettää tunnukset kotiosoitteeseen postitse.

Liity nyt
jäseneksi!