Kuntasektori

Farmasialiitto kuntasektorin edunvalvojana

Farmasialiitossa kuntasektorilla työskentelevien farmasistien edunvalvonnasta vastaa Kuntasektorin neuvottelukunta (KNK), joka koostuu luottamustoimisista kyseessä olevalla sektorilla työskentelevistä farmaseuteista ja proviisoreista. KNK ottaa kantaa JUKOn neuvottelemiin työsuhteen ehtoihin sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja infotilaisuuksia sektorilla työskenteleville Farmasialiiton jäsenille. KNK pitää myös yhteyttä European Hospital Pharmacists Associationin kautta eurooppalaisiin sairaalafarmasisteihin.

KNK:n alaisuudessa toimii Sairaalafarmasiaverkosto, joka järjestää mm. tapaamisia ja koulutuksia sairaaloissa työskenteleville farmaseuteille ja proviisoreille. Sairaalafarmasiaverkoston tiedotusta voit seurata Facebookissa.

Kuntasektorin edunvalvontaa JUKOn kautta

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä JUKO on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Farmasialiitto on JUKOn jäsenjärjestönä mukana sektorikohtaisten neuvottelukuntien toiminnassa ja vaikuttaa tätä kauttaa kuntasektorilla työskentelevien jäsentensä työehtoihin.

JUKOn toimintaan kuuluu oleellisesti paikallisen tason edunvalvonta. Järjestöllä on luottamusmiehiä noin 3 600, joista suurin osa toimii kunnissa. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen ongelmissa. Farmasialiiton jäsenet voivat siis työpaikoillaan kääntyä jukolaisen luottamusmiehen puoleen, vaikka luottamusmies ei olisikaan farmasisti.

Liity nyt
jäseneksi!