Työsuhteen ehtojen määräytyminen

Työsuhteen ehtojen määräytyminen

Työsuhteen ehdot määräytyvät

  • työsopimuksen
  • työehtosopimuksen
  • työlainsäädännön
  • työpaikalla noudatettujen käytäntöjen ja
  • työnantajan käskyjen perusteella.


Työsuhteen ehtoihin vaikuttaa työsuhteen säännöstyslähteiden etusijajärjestys.

Etusijajärjestys on pääpiirteissään seuraava:

1) pakottavat lainsäännökset
2) työehtosopimuksen määräykset
3) työsopimusehdot ja sopimuksen veroiset käytännöt
4) sellaiset työehtosopimuksen määräykset ja lainsäännökset, josta voidaan sopia toisin työsopimuksissa
5) työnantajan käskyt

Etusijajärjestyksen lisäksi työsuhteen ehtoihin vaikuttaa edullisemmuussääntö. Edullisemmuussääntö tarkoittaa, että eri säännöstyslähteiden ollessa ristiriidassa keskenään asia on ratkaistava työntekijälle edullisimman kannan mukaan. Edullisemmuussääntö ei ole kuitenkaan poikkeukseton. Työnantaja saa soveltaa esimerkiksi työehtosopimuksen määräystä lain edullisemmasta säännöksestä huolimatta, mikäli säännöksestä on ollut mahdollista sopia työehtosopimuksessa toisin.

Liity nyt
jäseneksi!