Opiskelijamentorointi

Opiskelijamentorointi

Kehitä ja Kehity -opiskelijamentorointiohjelma on Farmasialiiton jäsenpalvelu, johon aktoreiksi voivat hakea perustutkintoa suorittavat Farmasialiiton jäsenet, joilla valmistumiseen on suurin piirtein vuoden verran aikaa. Opiskelijamentorointiohjelmaan mukaan hakevien aktorien tavoitteena voi olla esimerkiksi omien vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen tai urasuunnitelmien selkiyttäminen. 

Miten pääsen mukaan?

Kehitä ja Kehity -opiskelijamentorointi starttaa lokakuussa 2022 ja jatkuu kevääseen 2023. Haku mentorointiohjelmaan päättyy 6.9.2022. Sen jälkeen mukaan voidaan ottaa kiinnostuneita, jos paikkoja on jäljellä. Ryhmään otetaan seitsemän aktori-mentoriparia. 

Opiskelijamentoroinnin aloitustapaaminen pidetään to 27.10.2022. klo 18–20.  

Ajankäyttö opiskelijamentoroinnissa

Onnistuakseen mentorointi edellyttää ohjelmaan sitoutumista. Niin aktorin kuin mentorinkin on varattava aikaa ja sitouduttava yhteisten tavoitteiden eteen. Farmasialiitto antaa raamit ja tuen mentoroinnille, mutta jokainen pari työskentelee itselleen sopivalla tavalla.  

Ohjelma kestää noin puoli vuotta, jonka aikana aktori ja mentori tapaavat noin kerran kuukaudessa. Tapaamiset voivat tapahtua kasvokkain tai etänä, tästä päättää mentorointipari itse. Tapaamisia ohjelman aikana tulisi olla 5–7, jotta luonteva ja luottamuksellinen suhde, joka tukee hyvää keskustelua, ehtisi syntyä. Tämän lisäksi ohjelman aikana järjestetään koko mentorointiryhmän yhteisiä tapaamisia Helsingissä (noin 2 tuntia kerrallaan) sekä yksi sparraustapaaminen erikseen mentoreille ja aktoreille.  

Mentoriksi opiskelijalle?

Mentori on ammattillisesti kokeneempi henkilö, joka on kiinnostunut muiden kehittämisestä tarjoamalla omaa osaamistaan ja kokemustaan aktorin käyttöön. Mentorina sinun ei tarvitse tietää vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin tai ongelmiin eikä sinulta edellytetä erityistä koulutusta mentorin tehtävään.  Sinun ei myöskään tarvitse olla ”vanha konkari”, jo muutaman vuoden työkokemus riittää. Tärkeintä on, että mentori tuo kokemuksensa, osaamisensa ja joskus myös kontaktinsa käytettäväksi mentoroinnissa. Kaikilla on mentorina annettavaa! Mentorina toimimalla pysyy myös itse ajan tasalla ja verkostoituu.

Mentorille korvataan koko ryhmän yhteisistä tai mentoreiden tapaamisista aiheutuvat matkakulut. Muuta korvausta mentoreille ei makseta. Mentorin ei tarvitse olla Farmasialiiton jäsen.

Lisätietoa mentoroinnista voit lukea mentoroinnin pääsivulta

 

Hakuaika opiskelijamentorointiin on käynnissä 6.9.2022 asti.  

Kehitä ja Kehity -opiskelijamentorointiohjelmaan otetaan aktoriksi opiskelijoita, joilla valmistuminen häämöttää noin vuoden päässä. 

Hakulomakkeet

Aktorin hakulomake
Mentorin hakulomake 
 

Lisätietoa opiskelijamentoroinnista

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijamentoroinnista, voit olla suoraan yhteydessä vastuuhenkilö Suvi Luukkoon sähköpostitse suvi.luukko@farmasialiitto.fi tai 044 777 9052.

Liity nyt
jäseneksi!