Farmaseutti sairaala-apteekkiin osastofarmaseutin tehtävään

Farmaseutti sairaala-apteekkiin osastofarmaseutin tehtävään

Seinäjoen keskussairaalan sairaala-apteekki tuottaa asiakkailleen laadukkaita ja turvallisia lääkehuollon ja kliinisen farmasian palveluja kustannustehokkaasti potilasturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Asiakkaitamme ovat erikoissairaanhoidon yksiköt ja lähes kaikki sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon yksiköt. Sairaala-apteekissa on 26 työntekijää.

Nyt haettava farmaseutti työskentelee pääsääntöisesti tehostetun hoidon yksikössä osastofarmaseutin tehtävissä. Farmaseutti osallistuu lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen, laatii ja päivittää lääkeohjeita sekä osallistuu lääkitysturvallisuuden ja lääkehoitoprosessin kehittämistyöhön yksikössä. Päivittäisiin työtehtäviin voi kuulua myös potilaiden kotilääkityksen selvittämistä ja potilasohjausta. Lääkeinformaatio sekä tiedon etsiminen ja jakaminen ovat keskeisiä tehtäviä työssä.

Tehostetun hoidon yksikössä farmaseutti toimii itsenäisesti osana moniammatillista tiimiä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Farmaseutti saattaa työskennellä myös sairaala-apteekissa muissa farmaseuttisissa tehtävissä. Työ on arkisin tapahtuvaa päivätyötä.

Arvostamme oma-aloitteista ja palvelualtista työotetta, kiinnostusta uuden oppimiseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Liitä hakemukseesi mukaan CV erillisenä liitetiedostona. Jätä hakemuksesi 30.11.2021 klo 14.00 mennessä Kuntarekryn kautta

Kysy  lisätietoja!

vs. sairaala-apteekkari Merja Laukka
puh. 050 474 6086
merja.laukka(at)epshp.fi
 

Liity nyt
jäseneksi!