Esihenkilö motivoituneen työyhteisön edistäjänä -valmennus

Esihenkilö motivoituneen työyhteisön edistäjänä -valmennus

Päivän tavoitteena on antaa esihenkilöille työkaluja siihen, miten hän voi omassa roolissaan edistää työntekijöiden sitoutumista työpaikkaan. Päivän aikana käymme myös läpi tunteiden merkitystä ja vaikutuksia työyhteisössä sekä sitä, miten esihenkilö voi ratkaisukeskeisesti käsitellä työyhteisön haastavia tilanteita, tunteita ja luoda yhteistyötä edistävää tunneilmastoa. Ratkaisukeskeinen lähestyminen työyhteisön haasteisiin mahdollistaa niiden käsittelyn rakentavalla, tulevaisuuteen ja yhteisiin tavoitteisiin suuntautuvalla tavalla.

Päivä koostuu luentojen ja käytännönharjoitusten vuorottelusta sekä pienestä etukäteistehtävästä. Käytännönharjoitukset tehdään pienryhmissä, joissa tarvitaan mikkiä ja mielellään myös kamerayhteyttä. 

Valmentajat: Johanna Rantanen (PsT, työnohjaaja) ja Sanna Konsti (KtM, ratkaisukeskeinen valmentaja)

13.00 Tervetuloa valmennukseen
proviisori Suvi Sivula, Proviisorineuvottelukunnan puheenjohtaja

13.10 Esihenkilön mahdollisuudet vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen ja motivaatioon

14.25 Jaloittelutauko

14.40 Ratkaisukeskeinen lähestyminen työyhteisön haasteisiin ja niiden käsittelyyn

15.55 Jaloittelutauko

16.05 Syventävä pienryhmätyöskentely päivän teemoista

17.00 Päivän yhteenveto ja päätös

Valmennus on maksuton Farmasialiiton jäsenille. Ilmoittautumiset ja ilmoittautumisten peruutukset jäsenportaali Morttelin kautta 16.4.2023 mennessä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksesta ja perumatta jättämisestä veloitetaan 30 €.

Lisätietoja valmennuksesta antaa työvoimapoliittinen asiantuntija Marketta Hakkarainen marketta.hakkarainen@farmasialiitto.fi

Paikka ja aika

Paikkakunta

Virtuaalinen tapahtuma

Ajankohta

Alkaa 22.04.2023 klo 13:00

Loppuu 22.04.2023 klo 17:00

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Marketta Hakkarainen

Esihenkilö motivoituneen työyhteisön edistäjänä -valmennus

signing-up

Alkaa

Loppuu

Ilmoittautuminen

Löydät Farmasialiiton järjestämien koulutusten materiaaleja ja tallenteita täältä.

 

Liity nyt
jäseneksi!