Johtaminen muutoksessa - vertaistukea ja esimiestyön välineitä

Johtaminen muutoksessa - vertaistukea ja esimiestyön välineitä

Koulutuksen tavoite
Tavoitteena on oppia arvioimaan toimintaympäristössä ja työpaikoilla tapahtuvia muutoksia. Koulutusosiossa esimiehet saavat vertaistukea muilta esimiehiltä ja pääsevät vaihtamaan ajatuksia oman toimintakenttänsä muutoksista. Lisäksi tavoitteena on kartuttaa omaa esimiestyön välineistöä, jonka avulla esimiesasemassa olevat pystyvät tukemaan työyhteisöään muutoksessa ja sen eri vaiheissa.   

Kohderyhmä
Akavalaisten terveysalan liittojen TerVe-verkoston johtajat ja esimiehet

Koulutuspaikka
Akavatalo, kokoustila Ope

Sisältö
8.30- Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.00 Avaus puheenvuoro JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren
9.30 Orientaatio ja oppimistavoitteet
10.00 Terveydenhuoltoalan toimintaympäristön ja työpaikkojen muutosanalyysiä – mikä muuttuu ja miten muutokset vaikuttavat esimiestyöhön ja johtamiseen?
12.00 Lounas
13.00 Johtamisen välineitä muutoksessa – välineiden jakamista ja uusien kehittelyä
14.30 Kahvitauko 
14.45 Johtamisen työkalupakki muutoksen eri vaiheissa
15.45 Yhteenveto ja palautekeskustelu
16.00 Päivä päättyy

Hinta
50 euroa

Toteutus
Koulutus toteutetaan osallistavin menetelmin siten, että esimiehillä on mahdollisuus vertaisoppimiseen. 
Kouluttajana toimii kehittämisasiantuntija HTM Päivi Lohi-Aalto, TJS Opintokeskus

Ilmoittaudu pian. Paikkoja on rajoitetusti.
 

Paikka ja aika

Paikkakunta

Helsinki

Osoite

Kellosilta 7, Helsinki

Ajankohta

Alkaa 06.03.2019 klo 09:00

Loppuu 06.03.2019 klo 16:00

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Kukka Junno

Sähköposti

signing-up

Alkaa

Loppuu

Ilmoittautuminen

Löydät Farmasialiiton järjestämien koulutusten materiaaleja ja tallenteita täältä.

 

Liity nyt
jäseneksi!