Luottamusmiesten jatkokurssi, Helsinki

Luottamusmiesten jatkokurssi, Helsinki

28.10.2021


HUOM! kurssin toteutustapa vahvistetaan myöhemmin

Luottamusmiesten jatkokurssilla syvennetään tietämystä apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksesta ja sen soveltamisesta kuten esimerkiksi palvelusvuosien ja ylitöiden laskennasta. Lisäksi paneudumme ajantasaiseen lainsäädäntöön, sairausajan palkkaan, epäasialliseen kohteluun ja tuotannollis-taloudellisiin irtisanomis- ja lomautusperusteisiin. Tarkempi ohjeistus ja aikataulu lähetetään ilmoittautuneille automaattisesti noin viikkoa ennen kurssia. Kurssi on tarkoitettu apteekkien luottamusmiehille. Luottamusmiesten jatkokurssille osallistuaksesi sinulla tulee olla Farmasialiiton jäsenrekisterissä voimassa oleva luottamusmies- tai varaluottamusmiestoimi ja luottamusmiesten peruskurssi suoritettuna. Osallistuminen on maksutonta.

Luottamusmiehillä tulee olla mahdollisuus osallistua koulutukseen, ja se on palkallista työaikaa. Mikäli varaluottamusmies ei tilapäisesti hoida varsinaisen luottamusmiehen tehtäviä, on hänen sovittava koulutuksen palkallisuudesta työnantajan kanssa. Muista kuitenkin sopia ensi vuoden koulutuksista työnantajan kanssa hyvissä ajoin, vaikka koko vuodeksi kerrallaan. Mikäli osallistuminen on työnantajan toimesta hankalaa tai se evätään ilman kunnollisia perusteluita, ota yhteyttä Jenni Laksoon.

Ilmoittautuminen avautuu Mortteliin elokuussa.

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 11.10.2021 mennessä tapahtumakalenterin tapahtumailmoituksen mukaisesti Morttelin kautta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei osallistu koulutukseen, Farmasialiitto voi veloittaa 20 % jäsenkohtaisista koulutuksen kokonaiskuluista, ellei ole esittää lääkärintodistusta tai todistusta ylivoimaisesta esteestä.

Liity nyt
jäseneksi!