Yrittäjän viisasten kivet -koulutus

Yrittäjän viisasten kivet -koulutus

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on varmistaa yrittäjän onnistuminen erityisesti yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa. Osallistujat saavat kokonaisnäkemyksen yrittämisen eri osa-alueista ja käytännön vinkkejä yritystoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu yrittäjyyttä harkitseville tai vasta yrittäjiksi alkaneille akavalaisille ja STTK:laisille asiantuntijoille.

Koulutuksen kuvaus
Verkkokoulutuksessa keskitytään yrittäjätaitoihin kuten liiketoimintasuunnitelman tekoon, markkinointiin ja yrityksen taloushallintoon. Osallistujat saavat neuvoja ja apua tyypillisten yritystoiminnan kompastuskivien välttämiseen. Kun yrittämisen into on kova, keskittyy yrittäjä helposti siihen, minkä osaa parhaiten ja uudet, uutta osaamista vaativat alueet saattavat jäädä paitsioon. Koulutus toteutetaan kolmessa osassa, joihin kuhunkin kuuluu kaksi luentoa.  Osallistujat voivat halutessaan katsoa luentojen nauhoitukset jälkikäteen. Koulutusten teemat ovat liiketoimintasuunnitelma, yrityksen taloushallinto ja hinnoittelu sekä markkinointi.

Paikka ja ajankohta teema 2
Verkkoseminaarit Adobe Connect -kokousalustalla kello 16.00- 17.30:
Yrityksen taloushallinto ja hinnoittelu

  • Taloushallinto, taloussuunnittelija Matti Järvinen 21.3.2017
  • Hinnoittelu, taloussuunnittelija Matti Järvinen 28.3.2017

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksu kokonaisuuteen on 225 euroa. Osallistumismaksu jaksoittain (kaksi luentoa) on 75 euroa. Ilmoittaudu mukaan 8.2. mennessä. Valitse joko kokonaisuus tai sitten ilmoittaudu haluamaasi teemaan erikseen:  

Kokonaisuus
Taloushalllinto ja hinnoittelu

Paikka ja aika

Paikkakunta

verkossa

Ajankohta

Alkaa 21.03.2017 klo 16:00

Loppuu 21.03.2017 klo 17:30

Yrittäjän viisasten kivet -koulutus

signing-up

Alkaa

Loppuu

Ilmoittautuminen

Löydät Farmasialiiton järjestämien koulutusten materiaaleja ja tallenteita täältä.

 

Liity nyt
jäseneksi!