Kollegiaalisuusohjeet

Kollegiaalisuusohjeet

Farmasian ammattilaisten kollegiaalisuusohjeet kannustavat farmasian ammattilaisia toimimaan kollegiaalisesti toisiaan kohtaan. Kollegiaalisuus on ammattikunnan jäsenten välinen tasa-arvoinen ja vastavuoroinen suhde, joka tukee ammatillista työskentelyä asiakkaan parhaaksi. Luja kollegiaalisuus vahvistaa alan sisäistä yhtenäisyyttä ja asemaa yhteiskunnassa.

Kollegiaalisuusohjeet

Kollegialitetsregler

Liity nyt
jäseneksi!