Ajantasaisen lääkityksen selvittäminen on potilaan etu – avuksi asiakasseteli

Ajantasaisen lääkityksen selvittäminen on potilaan etu – avuksi asiakasseteli

12.07.2017 | Ajankohtaista

Lääkehoito muodostaa Sitran tuoreen selvityshankkeen perusteella merkittävän osan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Tuore selvitys tukee Farmasialiiton linjausta, jonka mukaan lääkehuoltoa ja apteekkitoimintaa tulee kehittää lääkehoidon turvallisuus etusijalla.

– Kun potilaan lääkitys on kunnossa, hän voi mahdollisimman hyvin ja kuormittaa terveydenhuoltoa mahdollisimman vähän, mikä näkyy kustannussäästöinä ja elämänlaadun paranemisena, toteaa Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

Farmaseuttien ja proviisorien rooli lääkehoitojen onnistumisessa on merkittävä.

– Farmaseutit ja proviisorit tapaavat potilaan entistä useammin apteekissa Kelan muuttuneiden toimitusohjeiden takia. Vastaavasti koska reseptit ovat nyt voimassa kaksi vuotta, potilas käy lääkärinsä luona aiempaa harvemmin. Hoidon tavoitteiden toteutumisen seurantaan olisikin luontevaa hyödyntää entistä enemmän apteekkien asiantuntevia farmasian ammattilaisia, Kvarnström sanoo.

– Kun lääkehoidossa havaitaan ongelmia, olisi niihin hyvä puuttua heti. Lääkehoidossa olevien ongelmien selvittämiseksi moniammatillinen lääkehoidon arviointi ja kokonaisarviointi on hyvä ratkaisu. Mikäli tulevaisuuden sote-keskukset eivät lääkehoidon arviointeja ja kokonaisarviointeja pysty riittävästi tarjoamaan, asiakasseteli olisi hyvä ratkaisu.

Farmasialiitto haluaa kiinnittää huomiota myös kotilääkityksen seurantaan. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymässä on vakiintumassa malli, jossa sairaala-apteekin farmaseutit selvittävät sairaalaan tulovaiheessa, esimerkiksi päivystyksessä, potilaan kotona käyttämän lääkityksen.

– Potilaan kotilääkityksen selvittäminen on tärkeää, koska tietojärjestelmät eivät tue potilaan ajantasaisten lääkitystietojen siirtymistä eri sairaaloiden, yksityisten lääkärikeskusten, terveyskeskusten tai apteekkien välillä.

Syy potilaan tilan heikentymiseen ja päivystykseen hakeutumiseen saattaa löytyä myös lääkityksestä.

– On tärkeää selvittää, miten potilas on lääkkeitä todellisuudessa ottanut, sillä potilas on voinut ottaa lääkkeitä toisin kuin mitä lääkäri on määrännyt. Lisäksi itsehoitolääkkeillä ja luontaistuotteilla on vaikutusta muuhun lääkitykseen, mikä saattaa jäädä huomioimatta.

Farmasialiitto korostaa, että on tärkeää tarkastella lääkehuoltoa osana sote-palveluita, sillä lääkkeet ovat osa hoitokokonaisuutta.

– Uudenlaisten lääkehoidon hallintaa parantavien toimintatapojen juurruttaminen osaksi sotea on sekä potilaan että yhteiskunnan etu ja tukee maan hallituksen rationaalisen lääkehoidon tavoitetta.

Lisätietoa

puheenjohtaja Kirsi Kvarnström

050 368 9187

kirsi.kvarnstrom@farmasialiitto.fi

 

vt. toiminnanjohtaja Riitta Uusi-Esko

0400 688 679

riitta.uusi-esko@farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!