Aktiivimallin muutokset tulivat voimaan 1.4.2019 – mitä asetusmuutos tarkoittaa?

Aktiivimallin muutokset tulivat voimaan 1.4.2019 – mitä asetusmuutos tarkoittaa?

09.04.2019 | Ajankohtaista

Aktiivimallin aktiivisuutta kerryttävää työllistymistä tukevaa toimintaa järjestävien toimijoiden piiriä laajennetaan. Työvoimaviranomaisten järjestämien ja hankkimien valmennusten lisäksi jatkossa myös mm. kunnan, kuntayhtymän, ammattiliiton tai muun yhdistyksen järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voi kerryttää aktiivisuutta (Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 2: 8 §). Muita järjestöjä kuin ammattiliittoja ja järjestöjä voi koskea julkista rahoitusta koskeva edellytys.

 

Tällä hetkellä työttömän työnhakijan aktiivisuudeksi huomioidaan palkkatyö, yritystoiminnasta saatu ansio, osallistuminen työllistymistä edistäviin palveluihin (sovittu TE -toimiston kanssa), osallistuminen TE -toimiston järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan, sivutoiminen opiskelu (enintään 6 kuukauden ajan) ja ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa tukevaa opiskelu täydellä työttömyysetuudella (enintään 6 kuukauden ajan).

 

Huhtikuun alusta lukien aktiivisuudeksi huomioidaan myös osallistuminen ammattiliittojen ja -järjestöjen sekä eräiden muiden järjestöjen tai kunnan järjestämää työllistymistä tukevaan toimintaan. Aktiivisuutta kertyy myös osallistumisesta työnantajan muutosturvakoulutuksena järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan. Asetusmuutos antaa työttömälle enemmän mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin vaatimukset.

 

Aktiivimallin aktiivisuuden vaatimukset täyttävän toiminnan tulee edelleen olla työllistämistä tukevaa. Muutoksella ei laajenneta aktiivisuutta kerryttävän toiminnan luonnetta. Toiminnan on edelleen oltava valmennusta ja valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä. Aktiivisuutta ei valitettavasti kerrytä työpaikkojen hakeminen, työpaikkahaastattelut ja osallistuminen rekrytointitapahtumiin, jotka ovat työllistymisen ydintä.  Aktiivisuutta ei kerry myöskään osallisuutta ja hyvinvointia tukevaan toimintaan osallistumisesta.

 

Toiminnan järjestäjän tulee aina antaa osallistujille todistukset järjestämästään työllistymistä tukevasta valmennuksesta. Todistuksella työttömyysturvan hakija voi osoittaa työttömyysetuuden maksajalle eli työttömyyskassalle tai Kelalle osallistuneensa aktiivimallissa huomioitavaan toimintaan. Työllistämistä tukevan toiminnan järjestäjät ilmoittavat toiminnastaan Suomi.fi palvelussa.

 

Farmasialiitto huomioi lainsäädännön muutokset toiminnassa ja tiedottaa niistä erikseen jäsenistölle myöhemmin.

Liity nyt
jäseneksi!