Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen neuvottelutulos: sopimuskauden palkankorotukset 3,6 prosenttia

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen neuvottelutulos: sopimuskauden palkankorotukset 3,6 prosenttia

13.01.2020 | Ajankohtaista

Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton (Apta) hallinnot hyväksyivät neuvottelutuloksen Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseksi 10.1.2020. Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 10.1.2020–31.1.2022. Työehtosopimuksen palkankorotukset ovat kahdelta vuodelta yhteensä 3,6 prosenttia. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen soveltamisalalla ei ole enää 24 tunnin vuosityöajan pidennystä (kiky).

Palkantarkistukset vuosina 2020–2021
Farmaseuttien ja proviisorien 30.4.2020 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2020 alkaen 1,9 prosentin yleiskorotuksella. Vuonna 2021 farmaseuttien ja proviisorien 30.4.2021 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2021 alkaen 0,8 prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi palkkojen korottamiseen käytetään 1.5.2021 alkaen 0,9 prosentin suuruinen apteekkierä. Apteekkierä toteutetaan työehtosopimuksen sisältämien uudistettujen pelisääntöjen mukaisesti.   

Työaikalisiä korotetaan 1.5.2020 alkaen 1,9 prosentin yleiskorotuksella ja 1.5.2021 alkaen 0,8 prosentin yleiskorotuksella .

Myös farmasiaoppilaan II harjoittelun palkkaan saatiin neuvoteltua parannus: II pakollisen harjoittelun vähimmäispalkka on jatkossa 50 prosenttia (aiemmin 45 %) farmaseuttien palkkataulukon II palkkaryhmän 1. vuoden palkasta. Tämä muutos astui voimaan heti työehtosopimuksen alusta eli 10.1.2020 lukien.

Luottamusmiessopimus ja luottamusmieskorvaus
Työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä sovittiin uudesta luottamusmiessopimuksesta, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen ja korvaa 30.6.1977 sovitun luottamusmiessopimuksen.

Uudessa luottamusmiessopimuksessa luottamusmiehen toimikausi on neljä vuotta. Aiemmin toimikausi on ollut toistaiseksi voimassa oleva. Luottamusmiessopimuksen voimaantulohetkellä luottamusmiehinä toimivien luottamusmiesten ensimmäisen 4-vuotiskauden katsotaan alkaneen 1.1.2020. Luottamusmiesten peräkkäisiä toimikausia ei ole rajattu.

Luottamusmieskorvauksen maksamisen perusteet ja suuruus muuttuvat. Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta 1.5.2020 alkaen 32 e/kk, jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 5 Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria. Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 14 Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 1.5.2020 alkaen 42 e/kk. Aiemmin luottamusmieskorvauksen maksaminen on edellyttänyt luottamusmieheltä vähintään 9:ää Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria. Muutoksen perusteella luottamusmieskorvauksia ei koroteta yleiskorotuksilla vuosina 2020–2021. Sopijaosapuolten yhteinen näkemys on, että seuraavalla sopimuskaudella luottamusmieskorvausta tullaan korottamaan vähintään yleiskorotusten mukaisesti.

Sovitut tekstimuutokset
Työehtosopimukseen sovittiin tekstimuutoksia mm. koeaikaa, arkipyhälyhennystä, työkohtaisuuslisää, vuosilomaa ja sairausajan palkkaa koskien. Paikallisen sopimisen mahdollisuutta lisättiin mahdollistamalla säännöllisen työajan sopiminen enintään kymmeneksi tunniksi vuorokaudessa työntekijän näin halutessa sekä mahdollistamalla apteekin tai sivuapteekin hoidon kiinteästä kuukausikorvauksesta sopiminen.

Työryhmät sopimuskaudelle
Apteekkien työnantajaliitto ja Suomen Farmasialiitto sopivat uuden palkkaustyöryhmän perustamisesta. Osapuolet ovat yhtä mieltä palkkausjärjestelmän uudistamistarpeesta. Työryhmän tavoitteena on kehittää palkkausjärjestelmää siten, että se on kannustava sekä työnantajalle että työntekijälle. Työryhmä pyrkii saamaan työnsä päätökseen kahden seuraavan työehtosopimuskauden aikana. Lisäksi työehtosopimuksen selkiyttämistyöryhmä jatkaa toimintaansa sopimuskaudella syyskuusta 2020 lukien.

Työ palkkauksen kehittämiseksi jatkuu
Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Katajan mukaan vaikeassa työmarkkinatilanteessa sovitut palkantarkastukset ovat kohtuullinen kompromissi.

– Toisaalta korotusprosentti saatiin kuitenkin neuvoteltua päänavaajaliittoja korkeammaksi. Positiivista on, että palkkauksen kehittämistä käsitellään palkkausjärjestelmän uudistamista varten perustetussa työryhmässä. Palkkaus vaikuttaa alan vetovoimaisuuteen ja osaavan henkilöstön säilymiseen apteekkityössä. Tärkeää oli myös se, etteivät työajanpidennykset (kiky) enää koske apteekkien farmaseuttista henkilöstöä. Tämä oli jäsenistön esittämä tärkein toive neuvotteluille.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus julkaistaan kokonaisuudessaan liiton verkkosivuille niin pian kuin mahdollista.

Liity nyt
jäseneksi!