Farmaseutti Savonlinnan keskussairaalan sairaala-apteekkiin

Farmaseutti Savonlinnan keskussairaalan sairaala-apteekkiin

04.05.2018 | AjankohtaistaTyöpaikkailmoitukset

Haettavana 1.6.2018 klo13.00 mennessä

Tukipalvelujen tulosalueella, Lääkehuollossa

FARMASEUTIN toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Savonlinnan keskussairaalan sairaala-apteekki hakee iloiseen ja nuorekkaaseen joukkoonsa kokoaikaista sairaala-apteekissa työskentelystä ja lääkevalmistuksesta kiinnostunutta farmaseuttia.  Sairaala-apteekki on muuttanut uusiin moderneihin tiloihin tammikuussa 2018 ja samalla saimme käyttöömme varastoautomaatin.

Kaikki sairaala-apteekissa työskentelevät farmaseutti ovat mukana farmaseuttien työnkierrossa. Työtehtävät ovat monipuoliset ja vaihtuvat työkierron mukaisesti lääketoimitus, koneellinen annosjakelu, solunsalpaajien käyttökuntoon saattaminen ja lääkevalmistus (aseptinen sekä galeeninen).

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys.  Kokemus sairaala-apteekissa työskentelystä katsotaan eduksi. Perehdytämme uudet työntekijät työtehtäviimme, joten ota reippaasti haaste uusista työtehtävistä vastaan ja lähetä hakemuksesi.

Tehtävään valittavalta odotamme ennen kaikkea joustavuutta työkuvan suhteen sekä aktiivista otetta erilaisiin työtehtäviin tarttumisessa.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätietoja antavat sairaala-apteekkari Riitta Miettunen, p. 044 417 3215, proviisori Hanna Vuorikari p. 044 417 3281 ja proviisori Eija Ihanainen p. 044 417 3420. Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi.

Savonlinna 3.5.2018

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky                            www.sosteri.fi, www.kuntarekry.fi           

 

Liity nyt
jäseneksi!