Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmäuudistukselle myönnettiin rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta

Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmäuudistukselle myönnettiin rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta

02.06.2021 | Ajankohtaista

Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistamistyöhön on myönnetty Työterveyslaitokselta rahoitusta 53 600 euroa. Hanke on osa TYÖ2030-ohjelmassa toteutettavaa toimialahanketta, jossa ovat mukana sekä Farmasialiitto että Apteekkien työnantajaliitto. Hankkeessa käytetään palkitsemiskonsultin asiantuntemusta.

Palkkaustyöryhmätyöstä sovittiin työehtosopimusneuvotteluissa vuoden 2020 alussa, ja työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa 2020. Palkkausjärjestelmää ja sen kehittämistarpeita kartoittava kysely toteutettiin apteekkareille, apteekkien luottamusmiehille ja yhdyshenkilöille sekä otokselle farmaseuttisia työntekijöitä tammikuussa 2021.

Palkkausjärjestelmää koskeva kysely muodostaa pohjan niille seikoille, joihin kehittämistyössä tulee erityisesti keskittyä. Rahoituksen avulla ja jäsenistömme tarpeet huomioiden jatkamme kehittämistyötä. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön vuosien 2023–2024 aikana.

Lisätietoa TYÖ2030-ohjelmasta ja Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistus -hankkeesta.

Liity nyt
jäseneksi!