Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusneuvottelut alkavat

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimusneuvottelut alkavat

06.05.2019 | Ajankohtaista

Neuvottelut Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisesta optiovuoden käytöstä alkavat tänään 6.5.2019 Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton välillä.

Optiovuoden käyttö tarkoittaa, että palkankorotuksista vuodelle 2020 pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen työnantajaliiton kanssa 30.6.2019 mennessä. Tällöin työehtosopimus olisi voimassa nykyisenlaisena 31.10.2020 asti.

Jos palkoista ei päästä yhteisymmärrykseen 30.6.2019 mennessä, sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.10.2019.

– Optiovuoden käyttäminen on nyt ensimmäistä kertaa neuvottelujen piirissä. Työnantajaliiton toive viime neuvottelukierroksella oli mahdollisimman pitkään voimassa oleva työehtosopimus. Farmasialiitto näkee optiovuoden mahdollisuutena, koska silloin neuvotellaan palkankorotuksista ajankohtaisten taloustietojen valossa, työmarkkinajohtaja Annukka Lankila sanoo.

Liity nyt
jäseneksi!