Farmasialiiton edustajiston vaalin tulos on selvillä

Farmasialiiton edustajiston vaalin tulos on selvillä

25.09.2017 | Ajankohtaista

Vaalissa valittiin 23 edustajaa kaudelle 2017-2021 ja kaksi opiskelijaedustajaa kaudelle 2017-2018. Äänestysprosentti oli n. 21.

Ehdokkaat on laitettu vertailuluvun mukaiseen järjestykseen. Eniten henkilökohtaisia ääniä sai Sanna Lamberg.

Varsinaiset jäsenet
Lovén Anna, Helsinki-Uusimaa, apteekki     
Haapakoski Paula, PRedaattorit, asiantuntija-, esimies-, ja johtamistyö, yrittäjät sekä proviisorit        
Hippi Eeva, Sairaalafarmasia, kunta           
Lätti Mika, Helsinki-Uusimaa, apteekki        
Heikkinen Kati-Mari, Pohjolan valitisijayhdistys, apteekki  
Linden-Lahti Carita, PRedaattorit, kunta    
Suopelto Anneli, Pohjalaiset farmasistit, apteekki            
Wartiainen Anni, Helsinki-Uusimaa, asiantuntija-, esimies-, ja johtamistyö, yrittäjät sekä proviisorit     
Kotokorpi Kirsi, Tampere, apteekki
Sivula Suvi, FLOp-lista, opiskelijat            
Moberg Pilvi, Sairaalafarmasia, kunta        
Lamberg Sanna, Keski-Suomen farmasistit, apteekki       
Kataja Antti, PRedaattorit, teollisuus ja tukkukauppa       
Tanskanen Katja, Pohjois-Karjalan farmasistit, apteekki   
Kiiskinen Rauna, Helsinki-Uusimaa, apteekki
Lauronen Helena, Pohjolan valitisijayhdistys, apteekki      
Nuora Maija, Helsinki-Uusimaa, kunta         
Hautala Anne, PRedaattorit, teollisuus ja tukkukauppa     
Koivumäki Mirja, Pohjalaiset farmasistit, apteekki            
Ranta Reetta, Sairaalafarmasia, kunta       
Kuukkanen Satu, Sairaalafarmasia, kunta   
Vähämäki Väinö, Sairaalafarmasia, kunta   
Turunen Alpo, FLOp-lista, opiskelijat
Tolvanen Anna Kaisa, PRedaattorit, valtio, Kela ja yliopistot                  
Saarelainen Laura, PRedaattorit, valtio, Kela ja yliopistot

Varajäsenet             

Luomanpää Mia, Helsinki-Uusimaa, apteekki
Multamäki Maarit, Helsinki-Uusimaa, apteekki                   
Lounento Marja, Tampere, apteekki             
Kaasinen Johanna, PRedaattorit, apteekki  
Lehto Tiina, Saimaa, apteekki                    
Teppo Mari, Pohjolan valitisijayhdistys, apteekki              
Klemetti Tarja , Pohjois-Karjalan farmasistit, apteekki      
Yli-Öyrä Johanna, PRedaattorit, teollisuus ja tukkukauppa
Vikman Anu, Helsinki-Uusimaa, teollisuus ja tukkukauppa 
Seghier Hanna , Pohjalaiset farmasistit, apteekki              
Renvall Piia, Helsinki-Uusimaa, apteekki     
Kettunen Ulla, Pohjolan valitisijayhdistys, kunta               
Niskanen Sari, Tampere, apteekki              
Perälä Ville, PRedaattorit, teollisuus ja tukkukauppa        
Luukko Suvi, PRedaattorit, asiantuntija-, esimies-, ja johtamistyö, yrittäjät sekä proviisorit
Beciroksi Nera, FLOp-lista, opiskelijat
Kälvälä Ella, FLOp-lista, opiskelijat
Vuorinen Jouni, Pohjolan valitisijayhdistys, apteekki        
Ihanainen Eija, Sairaalafarmasia, kunta      
Kainulainen Saaramari, Saimaa, apteekki    
Laiho-Hongisto Anne, Sairaalafarmasia, kunta                 
Hakkarainen Marketta, PRedaattorit, apteekki                 
Määttä Sanna-Mari, PRedaattorit, teollisuus ja tukkukauppa                  
Vuorinen Petra, PRedaattorit, kunta         
Kuuttila Mari, PRedaattorit, apteekki         
Kaukanen Heikki, Kaukanen, apteekki

Ääntenlaskusta

Samassa valitsijayhdistyksessä olevat ehdokkaat järjestetään heidän äänimääriensä suuruuden mukaan. Eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan vertausluvuksi ehdokaslistan hyväksyttyjen äänien koko lukumäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle kolmasosa jne.

Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujen suuruuden mukaan ja edustajiston jäseniksi valitaan suurimman vertausluvun saaneesta lähtien liiton sääntöjen 8 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä 23 jäsentä siten, että säännöissä määrätty kiintiöinti toteutuu. Ehdokkaita järjestettäessä saman äänimäärän tai vertausluvun saaneiden välisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Edustajiston varajäsenet määräytyvät valitsijayhdistyksen valitsematta jääneistä ehdokkaista edellä esitetyssä järjestyksessä. Varajäseneksi nousee valitsijayhdistyksen seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas. Ellei tällaista ole, varajäseneksi nousee eniten ääniä saanut vielä valitsematon ehdokas.

Opiskelijoiden valitsijayhdistyksissä olevien ehdokkaiden valinnassa noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja periaatteita.

Liity nyt
jäseneksi!