Farmasialiiton vaalitavoitteet 2019

Farmasialiiton vaalitavoitteet 2019

21.02.2019 | Ajankohtaista

Farmasialiitto on julkaissut eduskuntavaalitavoitteensa.

1. Farmasialiitto haluaa edistää turvallisen ja toimivan lääkehuollon kehittämistä osana terveydenhuollon uudistusta farmasian alan ammattilaisten johdolla.

2. Farmasialiiton mielestä rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma pitää jalkauttaa terveydenhuoltoon moniammatillisissa tiimeissä (farmasian alan ammattilainen, lääkäri, hoitaja).

3. Farmasialiitto painottaa lääkehoidon arviointipalveluja, jotka on turvattava kaikille monilääkityille sekä yli 70-vuotiaille palvelusetelillä.

4. Farmasialiitto huolehtii, että farmasian alan perus- ja jatkokoulutuksen rahoitus turvataan.

5. Farmasialiiton mielestä on ehdottoman tärkeää, että lääkemyynti ja lääkemyyntipisteiden omistus säilyvät farmasian alan ammattilaisilla potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämiseksi.

6. Farmasialiitto vaatii lääkekorvausjärjestelmän uudistamista ja yksinkertaistamista, jotta potilaiden rationaalinen lääkehoito uusilla vaikuttavilla lääkkeillä toteutuu.
 

Liity nyt
jäseneksi!