Farmasialiitto: Apteekkien henkilökunnan jaksaminen vaikuttaa myös asiakkaiden lääkehoidon turvallisuuteen

Farmasialiitto: Apteekkien henkilökunnan jaksaminen vaikuttaa myös asiakkaiden lääkehoidon turvallisuuteen

31.03.2017 | Ajankohtaista

Ruotsin Apteekkiliiton toimitusjohtaja Johan Wallér kirjoitti 29.3. HS:n vieraskynä palstalla apteekkimarkkinoiden muutoksen onnistumisesta Ruotsissa. Emme ota tässä kirjoituksessa kantaa Ruotsin apteekkimarkkinoihin sinänsä, mutta kirjoituksesta pisti silmään apteekkien henkilökuntaan liittyvä toteamus. Kirjoituksen mukaan ammattiliitot (Ruotsissa) ovat tehneet jäsentensä keskuudessa tutkimuksia, joiden mukaan apteekkihenkilökunta kokee stressin ja turvallisuusriskien lisääntyneen. Wallér toteaa kuitenkin, ettei kielteistä vaikutusta asiakkaisiin ole havaittavissa.

Itse emme ohittaisi työstressiin ja turvallisuusriskeihin liittyviä tuloksia näin kevyesti. Apteekkien henkilökunnan merkitys turvallisen ja luotettavan apteekkitoiminnan takaajina on suuri. Kyse on mitä suurimmassa määrin myös asiakkaiden lääkehoidon turvallisuudesta.

On hyvä muistaa, että hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työkykyinen työntekijä vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Mikäli henkilöstö ei voi hyvin, se näkyy ennen pitkään myös asiakkaille. Työnantajan etu on pitää huolta siitä, että työntekijät eivät uuvu työn äärelle ja että työolosuhteet ovat muutoinkin kunnossa.

Suomen Farmasialiiton jäseniltä – farmaseuteilta ja proviisoreilta - tulee jatkuvasti palautetta siitä, että työ on entistä kuormittavampaa. Esimerkiksi kilpailukykysopimuksen mukaiset työaikalisäykset ovat lisänneet myös jaksamisongelmia. Siksi Farmasialiittokin kiinnittää entistä enemmän huomiota työntekijöiden hyvinvointiasioihin. Työhyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttaa myös se, että henkilöresurssit ovat kunnossa.

Farmasialiitto haluaa farmasian alan asiantuntijana pitää huolta siitä, että lainsäädäntö ja farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus takaa jäsenille hyvät työehdot ja -olosuhteet turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen – myös tulevaisuudessa. Apteekkitoiminnan uudistamisesta käytävään keskusteluun ja valmisteluun, Suomen Farmasialiitto haluaa myös tarjota oman ammatillisen asiantuntemuksensa.

Kirsi Kvarnström, puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto
Jaana Meklin, työmarkkinajohtaja, Suomen Farmasialiitto

Kirjoitus on julkaisu lyhennettynä Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 31.3.2017. Julkaistun kirjoituksen löydät täältä.

Liity nyt
jäseneksi!