Farmasialiitto: Hienoa, että meitä kuunnellaan!

Farmasialiitto: Hienoa, että meitä kuunnellaan!

25.04.2017 | Ajankohtaista

Hallitus linjasi useita apteekkialaan kohdistuvia toimenpiteitä puoliväliriihessään maanantaina.

Lähtökohtana toimenpiteille pidetään mm. apteekkijärjestelmän näkemistä yhtenä osana terveydenhuoltoa ja laajaa lääkehuollon ketjua, lääkkeiden yhdenvertaista saatavuutta ja lääketurvallisuutta sekä suomalaisen apteekkijärjestelmän pitämistä alan kotimaisten ammattilaisten omistuksessa.

Suomen Farmasialiitto on korostanut, että apteekkialaan kohdistuvat muutokset tulee tehdä lääkitysturvallisuusnäkökulmasta, sillä apteekit ovat osa terveydenhuoltoa. Näin on nyt tapahtunut. On hyvä, että apteekin pääomistajuus säilyy edelleen proviisorilla. On kuitenkin hienoa huomata, että Farmasialiiton ehdotus omistuspohjan laajentamisesta apteekissa työskenteleviin proviisoreihin ja farmaseutteihin on huomioitu. Tämä mahdollistaa apteekkien palveluiden kehittämisen uudella tavalla. Myös Fimean mahdollisuus olla aloitteellinen apteekkiluvan myöntämisessä on Farmasialiiton mielestä hyvä uudistus.

Farmasialiitto on tehnyt aktiivisesti töitä päättäjien kanssa apteekkiuudistuksen eteen. ”Hienoa, että Farmasialiittoa on kuultu tässä asiassa”, sanoo puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

Liity nyt
jäseneksi!