Farmasialiitto huolissaan potilaan lääkitysturvallisuudesta

Farmasialiitto huolissaan potilaan lääkitysturvallisuudesta

05.04.2017 | Ajankohtaista

Suomen Farmasialiitto ehdottaa palvelusetelin käyttöönottoa iäkkäiden ja monisairaiden potilaiden lääkehoitojen järkeistämisessä.
– Useat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että monet lääkitysongelmat olisivat ehkäistävissä lääkehoitojen asiantuntevalla arvioinnilla, sanoo Farmasialiiton puheenjohtaja, proviisori Kirsi Kvarnström.

Moni pitkäaikaissairas tai iäkäs potilas käyttää paljon lääkkeitä. Järkevä lääkehoito on edellytys hyvälle ja kustannustehokkaalle hoidolle.
– Farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta on hyödynnettävä enemmän, kun arvioidaan potilaan lääkehoitoa. Monilääkitys ei ole sinänsä ongelma, jos lääkehoito on hallinnassa ja tarkastettu. Palvelusetelillä voisi ostaa arviointipalvelua joko suoraan apteekin erikoiskoulutetulta farmaseutilta tai proviisorilta tai yksityisiltä farmasian alan yrittäjiltä, Kvarnström sanoo.

Iäkkäiden ja monisairaiden järkevää lääkkeiden käyttöä on pyritty viime vuosikymmeninä edistämään erilaisin toimenpitein, mutta käytännössä niiden toimeenpano on jäänyt kuitenkin vajaaksi. Potilaiden lääkehoidon seuranta on erityisen tärkeää ajanjaksona, jolloin tietotekniikka ei vielä tue tiedon siirtymistä automaattisesti järjestelmästä toiseen.

Haitallisella lääkityksellä on ikäviä seurauksia.
– Lääkehaitta voi olla esimerkiksi huimaus, jolloin lääkitystä tulisi tarkastella. Jos iäkkään ihmisen tasapaino menee, hän saattaa kaatua ja murtaa lonkkansa. Toipuminen vie pitkään ja aiheuttaa kustannuksia. Lääkehoidon arvioinnilla tällaisetkin tapaukset on helppo ehkäistä, Kvarnström sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ollaan siirtymässä moniammatillisiin toimintamalleihin. Potilasta hoidetaan kokonaisuutena, jolloin lääkehoito on osa hoitoa. Farmasialiiton mielestä valinnanvapauden yhteydessä tulisi jo tässä vaiheessa huomioida moniammatillisen yhteistyön merkitys lääkitysten järkeistämisessä sekä potilas- ja lääkitysturvallisuuden parantamisessa.

– Tarvitsemme toimintamalleja, joissa farmaseutit ja proviisorit osallistuvat potilaiden lääkityshaasteiden selvittämiseen. Farmaseutit ja proviisorit ovat asiantuntijoita arvioimaan, onko potilaan lääkehoidossa mahdollisia ongelmia. Optimoitu lääkehoito säästää terveydenhuollon kustannuksia, kun potilaan tarve terveydenhuollon palveluille vähenee. Lääkehoitojen arviointi tulisikin saada osaksi tulevien sote-keskusten palveluita. Palvelun voisi saada osana julkista terveydenhuoltoa tai valinnanvapauden kautta esimerkiksi palvelusetelillä.

Järkevä lääkehoito vaikuttaa merkittävästi potilaan hyvinvointiin.
– Lääkehoidon arviointiin kannattaa satsata, koska se vähentää potilaan lääkekuormaa ja tuo tuntuvia säästöjä, kun lääkehoito on kokonaisuudessaan järkevä ja tarkoituksenmukainen. On myös hyvä huomioida potilaan käyttämät muut kuin reseptilääkkeet, joilla on vaikutusta lääkehoidon kokonaisuuteen. Palveluseteli toimisi tässä hyvin.


Lisätietoa

Puheenjohtaja Kirsi Kvarnström
050 368 9187
sähköposti

Toiminnanjohtaja Riitta Uusi-Esko
0400 688 679
sähköposti

Suomen Farmasialiitto on akavalainen farmaseuttien, proviisorien ja alan opiskelijoiden ammattijärjestö, jolla on noin 8000 jäsentä. Lisätietoa: www.farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!