Farmasialiitto mukana Lääkäripäivien ohjelmassa

Farmasialiitto mukana Lääkäripäivien ohjelmassa

11.01.2017 | Ajankohtaista

Farmasialiitto ja Lääkäriliitto pitävät yhteisen tietoiskun osana menossa olevien Lääkäri 2017 -koulutuspäivien ohjelmaa. Tietoiskun aiheena on moniammatillinen yhteistyö lääkitysturvallisuuden parantamiseksi. Tietoisku on klo 15.00-15.30 osana näyttelyalueen ohjelma-lava Areenan ohjelmistoa.

Farmasialiitto ja Lääkäriliitto ovat tehhneet vuodesta 2013 hanketta moniammatillisen yhteistyön ja lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi. Yhteistyöhankeen yhtenä osa-alueena esittelemme käytännössä hyväksi koettuja toimintamalleja ja työtapoja, joiden avulla tunnistetaan lääkehoitojen kokonaisuuden tarkistamisesta hyötyvät potilaat ja korjataan heidän lääkityksensä tarkoituksenmukaiseksi.

Tietoiskussa käydään läpi lääkehoidon moniammatillisen yhteistyön case perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Caset tulevat HUS:n toiminta-alueelta ja ne esittelevät asiantuntijaproviisori Lotta Tyynismaa ja kliinisen farmakologian konsultoiva erikoislääkäri Outi Lapatto-Reiniluoto.

Liity nyt
jäseneksi!