Farmasian alan kollegiaalisuusohjeet on julkaistu

Farmasian alan kollegiaalisuusohjeet on julkaistu

29.11.2019 | Ajankohtaista

Monen tahon yhteisponnistus tuotti tulosta, ja farmasian ala on saanut omat kollegiaalisuusohjeensa.

Farmasian alan kollegiaalisuusohjeet on nyt julkaistu ensimmäistä kertaa. Näillä ohjeilla halutaan tukea ja edistää kollegiaalisuutta ja siten myös vahvistaa alan sisäistä yhtenäisyyttä ja asemaa yhteiskunnassa. 

– Spontaanisti ajateltuna kollegiaalisuus on kollegan ja tämän ammattitaidon arvostusta ja kunnioitusta. Suurin merkitys on kuitenkin päivittäisillä kokemuksilla, joissa kollegoita autetaan ja täten vahvistetaan alan yhtenäisyyttä. Kollegiaalisuusohjeet edistävät ja vahvistavat päivittäistä kollegiaalisuutta, Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja täsmentää. 

Ajatus kollegiaalisuusohjeiden tekemisestä lähti noin puolitoista vuotta sitten Farmasialiiton Farmaseuttisen toimikunnan kokouksessa, jossa havaittiin, että alalla ei ole kollegiaalisuusohjeita, jotka kannustaisivat farmasian ammattilaisia toimimaan kollegiaalisesti toisiaan kohtaan. Ohjeistusta työstettiin niin Farmasialiitossa monissa eri toimielimissä kuin Apteekkariliitossa ja Proviisoriyhdistyksessäkin. Lisäksi ohjeita kommentoi Ammattieettinen neuvottelukunta.

– Näitä ohjeita ovat olleet työstämässä useammat tahot hyvin laaja-alaisesti. Farmasian ammattilaisuus yhdistää, vaikka työtehtävät ja -sektorit vaihtelevat, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler iloitsee.

Ohjeet jakautuvat neljään ryhmään: ammattietiikka, kommunikaatio ja yhteistyö sekä osaaminen ja vastuu. 

– Kaiken taustalla ovat kuitenkin yhteiset tavoitteet eli asiakas- ja potilasturvallisuus sekä vastuu heidän parhaasta mahdollisesta hoidostaan, Proviisoriyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Rautiainen tarkentaa.

Lue Kollegiaalisuusohjeet

Liity nyt
jäseneksi!