Fjäder Akavan liittokokouksessa: Suomi suunnannäyttäjäksi palkkatasa-arvossa

Fjäder Akavan liittokokouksessa: Suomi suunnannäyttäjäksi palkkatasa-arvossa

29.11.2017 | Ajankohtaista

Fjäder Akavan liittokokouksessa: Suomi suunnannäyttäjäksi palkkatasa-arvossa

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ehdotti liittokokouksessa lainsäädännön muuttamista, jotta palkkatasa-arvo toteutuu. Tilastokeskuksen mukaan naisten keskiansiot ovat keskimäärin 83,4 prosenttia miesten keskiansioista. Ero on kaventunut 10 vuoden aikana alle 3 prosenttia.

– Naisten ja miesten palkkaeroista on puhuttu vuosia. Tilanne muuttuu aivan liian hitaasti. Suomessa samoista työtehtävistä pitää maksaa samansuuruista palkkaa sukupuoleen katsomatta. Näyttää siltä, että emme saavuta palkkatasa-arvon tavoitetta, ellei lainsäädäntöä muuteta, totesi Fjäder.

Osa palkkaeroista on selitettävissä. Taustalla on muun muassa, että naiset ja miehet hakeutuvat eri aloille, naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä ja miehet puolestaan enemmän ylitöitä. Naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista. Osa palkkaeroista on kuitenkin niin sanottuja selittämättömiä palkkaeroja. Tällä käsitteellä viitataan palkkojen eroihin verrattaessa samanlaisissa tehtävissä työskenteleviä naisten ja miesten palkkoja.

– Suomi on aikaisemminkin tehnyt merkittäviä päätöksiä tasa-arvon toteuttamiseksi. Hyvä tavoite on mielestäni, että viiden vuoden kuluessa saavutamme kärkisijan kansainvälisessä palkkatasa-arvovertailussa, jatkaa Fjäder.

Esimerkiksi Islanti on säätänyt palkkatasa-arvon edistämiseksi lain, joka astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Laki velvoittaa sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajat selvittämään, maksetaanko naisille ja miehille samasta työstä samaa palkkaa ja korjaamaan mahdolliset erot.

Fjäder otti liittokokouspuheessaan esille lisäksi Suomen seuraavan EU-puheenjohtajuuskauden teemoituksen. Puheenjohtajakausi alkaa kesällä 2019 heti eduskuntavaalien jälkeen. Puheenjohtajuuskautemme aikana komissio valmistelee uutta ohjelmaansa.

– Esitän, että Suomi nostaa osaamisen – laajasti ymmärrettynä –  puheenjohtajuuskauden pääteemaksi. Tähän sisältyvät osaaminen, oppiminen ja tutkimus. Puheenjohtajuus on Suomelle ainutlaatuinen mahdollisuus ja se tulee hyödyntää, totesi Fjäder.

Yhteyshenkilöt
Sture Fjäder
puheenjohtaja
+358400609717

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.
akava.fi

Liity nyt
jäseneksi!