Hakukuulutus Farmasialiiton aluejohtoryhmiin

Hakukuulutus Farmasialiiton aluejohtoryhmiin

30.11.2017 | Ajankohtaista

Haemme luottamushenkilöitä Farmasialiiton alueverkoston aluejohtoryhmien jäseniksi kaudelle 1.1.2018-31.12.2021. Aluejohtoryhmien kokoonpanot vahvistaa liiton hallitus tammikuussa 2018. Hakuaika on 1.12.2017-14.12.2017.

Alla löytyvät haettavat aluejohtoryhmät sekä suluissa alueverkostojen postinumerojako

 • Etelä-Pohjanmaan alueverkosto       (60000 - 69999)
 • Helsingin alueverkosto                      (00002 - 00990)                          
 • Keski-Suomen alueverkosto              (40000 - 44999)
 • Kymenlaakson alueverkosto              (45000 - 49999)
 • Lahden alueverkosto                          (15000 - 19999 ja 50000 - 52999)
 • Länsi-Uudenmaan alueverkosto        (01000 - 10999)
 • Pohjois-Karjalan alueverkosto            (80000 - 83999)
 • Pohjolan alueverkosto                        (84000 - 99999)                          
 • Saimaan alueverkosto                        (53000 - 59999)                          
 • Satakunnan alueverkosto                   (26100 - 29999)
 • Savon alueverkosto                            (70000 - 79999)
 • Tampereen alueverkosto                   (11000 – 14999 ja 33000 - 39999)
 • Turun alueverkosto                             (20000 – 25999 ja 30000 - 32999)
 • Uudenmaan alueverkosto                  (01000 - 10999)

 

Alueellinen toiminta ja alueverkosto

Farmasialiiton aluetoiminnan tarkoitus on tukea erityisesti taloudellista edunvalvontaa sekä lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta ja arvostusta sekä omalta osaltaan edistää lääkehuollon kehitystä Suomessa. Alueverkostot edistävät jäsenten yhteisöllisyyttä alueilla riippumatta tutkinnosta tai työskentelysektorista. Alueverkostoissa osallistutaan liiton edunvalvontaan mm. toimimalla tärkeänä osana valmiustoimintaa (esim. aluejaon mukainen tiedotus) yhteistyössä neuvottelukuntien kanssa. Alueverkostojen eri   sopimussektoreiden toimijat välittävät tietoa sopimustavoitteisiin ja koulutustarpeisiin liittyen neuvottelukunnille. Alueverkostoissa pyritään löytämään yhteistyömahdollisuuksia alan muiden paikallistoimijoiden kanssa esimerkiksi koulutustapahtumien järjestämisessä.

Aluejohtoryhmä (AJR)

Alueverkoston toimintaa koordinoi aluejohtoryhmä. Liiton hallitus nimeää AJR:n alueelta tulevan esityksen pohjalta. AJR:n toimintakausi on sama kuin liiton hallituksen. Esityksessä ja nimeämisessä tulee huomioida kaikki tutkintoryhmät ja alueen työskentelysektorit, sekä ainakin opiskelupaikkakunnilla opiskelijaedustus.  AJR:n suositusjäsenmäärä on 6-12 jäsentä. AJR valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja taloudesta vastaavan henkilön sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. AJR osallistuu liiton valmiustoimintaan huolehtimalla alueellisten valmiusryhmien perustamisesta, tiedottamista ja alueellisten valmiustilaisuuksien järjestämisestä yhdessä liiton toimiston kanssa. AJR pitää tarvittavaa yhteyttä liiton neuvottelukuntiin, Akavan alueverkostoon, alueen päättäjiin, mediaan ja viranomaisiin sekä alan muihin paikallistoimijoihin (esim. paikalliset Apteekkariyhdistykset, muiden ammattiliittojen paikallisyhdistykset, YTN:n yritysyhdistykset). AJR laatii alueverkostonsa toiminnasta suunnitelman, talousarvion ja kertomuksen. Suunniteltu ja toteutunut toiminta raportoidaan erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.  AJR vastaa alueellisesta tiedottamisesta.

Avoin haku aluejohtoryhmän jäseneksi:

Yleisenä vaatimuksena aluejohtoryhmään valituksi tulemiselle ovat Farmasialiiton jäsenyys, kiinnostus ja sitoutuminen aluejohtoryhmän tehtäväkenttään kuuluvia asioita kohtaan sekä halua vaikuttaa toimialan kehitykseen. Aluejohtoryhmiin valitaan 6-12 jäsentä, mutta tästä voidaan poiketa hallituksen päätöksellä erityisestä syystä.

Neuvottelukuntaan haetaan oheisella hakulomakkeella. Hakuaika 1.12.2017-14.12.2017.

Liity nyt
jäseneksi!