Hakukuulutus Farmasialiiton Farmaseuttiseen toimikuntaan

Hakukuulutus Farmasialiiton Farmaseuttiseen toimikuntaan

31.01.2018 | Ajankohtaista

Haemme luottamushenkilöitä Farmasialiiton Farmaseuttisen toimikunnan jäseniksi kaudelle 2018-2021. Toimikunnan kokoonpanon vahvistaa liiton hallitus helmikuussa 2018. Hakuaika on 1.2.2018-14.2.2018.

Farmaseuttinen toimikunnan tehtävät:

Farmaseuttisen toimikunnan tehtävänä on toimia liiton asiantuntijaelimenä yhteiskunta- ja koulutuspoliittisissa sekä ammatillisissa asioissa. Tämän toteuttamiseksi toimikunta

  • osallistuu toimialueeseensa kuuluvien lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun
  • osallistuu tarvittaessa toimialuettaan koskevien työryhmien työskentelyyn
  • tekee hallitukselle esityksen Vuoden Farmaseutista tai Vuoden Proviisorista
  • tekee hallitukselle esityksen ammatillisten apurahojen saajista
  • toteuttaa muut mahdolliset hallituksen toimikunnalle delegoimat tehtävät ja voi tehdä omasta aloitteestaan tai hallituksen toimeksiannosta toimialuettaan koskevia esityksiä

 

Farmaseuttisen toimikunnan kokoonpano ja toimikausi

Toimikunnan toimikausi on sama kuin hallituksen eli neljä vuotta. Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi enintään kymmenen farmasian kehittämisestä kiinnostunutta ja siinä ansioitunutta proviisoria ja farmaseuttia, jotka ovat liiton jäseniä. Käytännöksi on muodostunut, että yksi jäsenistä on farmasian opiskelija. Toimikunnan jäsenten tulee edustaa farmasian eri sektoreita riittävän monipuolisesti.

Toimikunnan puheenjohtaja toimii Farmasialiiton hallituksen puheenjohtaja. Toimikunta valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja johtaa toimikunnan kokousta varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt. Hallitus nimeää toimikunnan sihteerin.

Avoin haku Farmaseuttisen toimikunnan jäseneksi:

Yleisenä vaatimuksena toimikuntaan valituksi tulemiselle ovat Farmasialiiton jäsenyys, kiinnostus ja sitoutuminen toimikunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita kohtaan sekä halua vaikuttaa toimialan kehitykseen.

Toimikuntaan haetaan oheisella hakulomakkeella. Hakuaika 1.2.2018-14.2.2018.

 

Liity nyt
jäseneksi!