Hakukuulutus Farmasialiiton neuvottelukuntiin - hakuaikaa jatkettu

Hakukuulutus Farmasialiiton neuvottelukuntiin - hakuaikaa jatkettu

08.11.2019 | Ajankohtaista

Haemme luottamushenkilöitä Farmasialiiton neuvottelukuntien jäseniksi kaudelle 1.1.2020–31.12.2021.
Hakuaika on 11.10.–17.11.2019. Neuvottelukuntien kokoonpanot vahvistaa liiton hallitus marraskuussa 2019.
Hakulomakkeeseen pääset tästä.

Haettavat neuvottelukunnat ovat:

  • apteekkisektorin neuvottelukunta (ANK)
  • kuntasektorin neuvottelukunta (KNK)
  • valtio-, yliopistot, ja Kela-sektorin neuvottelukunta (VNK)
  • teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunta (TNK)
  • proviisorineuvottelukunta (PNK)
     

Sektorikohtaisten neuvottelukuntien (ANK, KNK, VNK, TNK) tehtävänä on edustaa liiton sopimus- ja edunvalvontasektoreita. Tehtäviin kuuluvat palvelussuhteen ehtoihin liittyvien ammatillisten etujen valvonta kyseessä olevilla sektorilla sekä taloudelliseen edunvalvontaan kuuluvien kysymyksien käsittely, kuten esimerkiksi työehtosopimustavoitteiden valmistelu. Lisäksi neuvottelukunta voi järjestää koulutustilaisuuksia. Neuvottelukuntien jäsenet vastaavat yhteydenpidosta sekä tiedon välityksestä sektorinsa luottamushenkilöille ja edustajiston jäsenille.

Proviisorineuvottelukunta (PNK) käsittelee puolestaan toimialaansa (proviisorit, asiantuntijat, esimiehet, johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät) kuuluvia ammatillisia, koulutuksellisia ja ammatin harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Se huomioi myös ne asiat, jotka koskevat farmaseutteja esimies- ja johtamistyössä sekä yrittäjyydessä sekä kehittää ja ylläpitää proviisorien yhtenäisyyttä. PNK:n muihin tehtäviin kuuluvat myös koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen sekä suhteiden ylläpito muihin toimialan ammatillisiin yhteenliittymiin ja tiedon välittäminen oman alansa luottamushenkilöihin ja edustajiston jäseniin.

Neuvottelukunnissa toimii puheenjohtaja, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja laatii kokouksen esityslistan ja vastaa kokousten vetämisestä. Farmasialiiton toimistolta tulee tekninen sihteeri. Puheenjohtaja on myös vastuussa yhteydenpidosta verkostojen ja neuvottelukunnan välillä. Häneltä edellytetään vuosittaisten dokumenttien toimittamista: budjettisuunnitelma, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Puheenjohtaja on oikeutettu vuosikokouspalkkioon.

Tarkemmat kuvaukset neuvottelukuntien tehtävistä löydät Toimielinten johtosäännöstä.

Yleisenä vaatimuksena neuvottelukuntaan valituksi tulemiselle ovat Farmasialiiton jäsenyys, jäsenmaksujen ajantasaisuus, neuvottelukunnan sektorilla/toimialalla työskentely, kiinnostus neuvottelukunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita kohtaan sekä halu vaikuttaa sektorin/toimialan kehitykseen. Neuvottelukuntiin valitaan enintään kuusi jäsentä, mutta tästä voidaan poiketa hallituksen päätöksellä erityisestä syystä.

Lisätietoja:
ANK: työsuhdeasiantuntija Jenni Lakso, jenni.lakso@farmasialiitto.fi
KNK: järjestökoordinaattori Katja Sippola, katja.sippola@farmasialiitto.fi
VNK: työmarkkinajohtaja Annukka Lankila, annukka.lankila@farmasialiitto.fi
TNK: kehittämispäällikkö Anne Hautala, anne.hautala@farmasialiitto.fi
PNK: koulutuspolitiikan- ja urapalveluiden asiantuntija Sanna Passi, sanna.passi@farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!