Hakukuulutus Farmasialiiton neuvottelukuntiin - hakuaikaa on jatkettu

Hakukuulutus Farmasialiiton neuvottelukuntiin - hakuaikaa on jatkettu

09.11.2017 | Ajankohtaista

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa sektorisi tulevaisuuteen!

Haemme luottamushenkilöitä Farmasialiiton neuvottelukuntien jäseniksi kaudelle 1.1.2018-31.12.2019. Neuvottelukuntien kokoonpanot vahvistaa liiton hallitus tammikuussa 2018. Hakuaikaa on jatkettu 19.11.2017 asti. Erityisesti VNK-sektorin ja TNK-sektorin neuvottelukuntiin kaivataan hakijoita.

Haettavat neuvottelukunnat ovat:

  • apteekkisektorin neuvottelukunta (ANK)
  • kuntasektorin neuvottelukunta (KNK)
  • valtio-, yliopistot, ja Kela -sektorin neuvottelukunta (VNK)
  • teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunta (TNK)
  • proviisorineuvottelukunta (PNK)


Sektorikohtaisten neuvottelukuntien (ANK, KNK, VNK, TNK) tehtävänä on edustaa liiton sopimus- ja edunvalvontasektoreita. Tehtäviin kuuluvat palvelussuhteen ehtoihin liittyvien ammatillisten etujen valvonta ko. sektorilla sekä taloudelliseen edunvalvontaan kuuluvien kysymyksien käsittely, kuten esimerkiksi työehtosopimustavoitteiden valmistelu. Lisäksi neuvottelukunta voi järjestää koulutustilaisuuksia. Neuvottelukuntien jäsenet vastaavat yhteydenpidosta sekä tiedon välityksestä sektorinsa luottamushenkilöille ja edustajiston jäsenille.

Proviisorineuvottelukunta käsittelee toimialaansa (proviisorit, asiantuntijat, esimiehet, johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät) kuuluvia ammatillisia, koulutuksellisia ja ammatin harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä, huomioiden myös ne asiat, jotka koskevat farmaseutteja esimies- ja johtamistyössä sekä yrittäjyydessä sekä kehittää ja ylläpitää proviisorien yhtenäisyyttä. PNK:n muihin tehtäviin kuuluvat myös koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen sekä suhteiden ylläpito muihin toimialan ammatillisiin yhteenliittymiin ja tiedon välittäminen oman alansa luottamushenkilöihin ja edustajiston jäseniin.
Tarkemmat kuvaukset neuvottelukuntien tehtävistä löydät Toimielinten johtosäännöstä, joka löytyy Farmasialiiton verkkosivuilta.

Yleisenä vaatimuksena neuvottelukuntaan valituksi tulemiselle ovat Farmasialiiton jäsenyys, neuvottelukunnan sektorilla/toimialalla työskentely, kiinnostus neuvottelukunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita kohtaan sekä halua vaikuttaa sektorin/toimialan kehitykseen. Neuvottelukuntiin valitaan enintään kuusi jäsentä, mutta tästä voidaan poiketa hallituksen päätöksellä erityisestä syystä.

Neuvottelukuntaan haetaan hakulomakkeella.

Lisätietoja:

  • apteekkisektorin neuvottelukunta: työsuhdeasiamies Minna Huhta
  • kuntasektorin neuvottelukunta: työmarkkinajohtaja Jaana Meklin
  • valtio-, yliopistot, ja Kela -sektorin neuvottelukunta: työmarkkinajohtaja Jaana Meklin
  • teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunta: vastaava lakimies Iivari Järvinen
  • proviisorineuvottelukunta: koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Sanna Passi
Liity nyt
jäseneksi!