HUS Apteekki hakee klinikkaproviisoria ja osastofarmaseutteja

HUS Apteekki hakee klinikkaproviisoria ja osastofarmaseutteja

02.01.2019 | AjankohtaistaTyöpaikkailmoitukset

HUS Apteekki tuottaa asiakkaidensa parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuollon ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS Apteekki on Suomen suurin sairaala-apteekki ja sen palveluksessa on n. 280 lääkealan ammattilaista. HUS Apteekin visio on olla sairaalafarmasian suunnannäyttäjä ja missio tuottaa parasta palvelua potilaan parhaaksi. 

HUS Apteekki hakee klinikkaproviisoria (180002BO) Lasten ja nuorten sairaudet -tulosyksikköön.

Tarjoamme ainutlaatuisen työpaikan Suomen suurimmassa sairaala-apteekissa työkenttänä Suomen suurin ja monipuolisin lasten ja nuorten sairauksien osaamiskeskus. 

HUS Apteekin klinikkaproviisorina teet merkityksellistä työtä potilas- ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta ja voit laaja-alaisesti soveltaa osaamistasi. Saat suuren organisaation edut ja taustatuen. 

Klinikkaproviisorin tehtävänä HYKS lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikössä on mm. 
- toimia lääkehoidon kokonaisuuden asiantuntijana 
- kehittää lääkitysturvallisuuskulttuuria ja lääkehoitoprosessia sekä toimintatapoja tiiviissä yhteistyössä HYKS lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikön laatupäällikön sekä HUS Apteekin osastofarmasiaprosessista vastaavan proviisorin ja lääkitysturvallisuuskoordinaattorin kanssa 
- tehdä lääkitysturvallisuusauditointeja moniammatillisesti
- kehittää ja pilotoida älyinfuusiopumppujen lääkekirjastot 
- pilotoida syöpälääkemääräysten farmaseuttista varmentamista
- seurata ja analysoida lääkityspoikkeamia ja tunnistaa lääkehoitoon liittyviä riskejä
- seurata ja analysoida lääkekulutusta ja -kustannuksia
- tuottaa lääkeinformaatiota ja lääkehoitoihin liittyvä koulutusta, ohjeita ja perehdytystä (lääkäri- ja hoitohenkilökunnalle) 
- toimia tulosyksikön osastofarmaseuttien tiiminvetäjänä ja taustatukena.

HUS Apteekki hakee kolmea osastofarmasiasta ja lääkitysturvallisuudesta kiinnostunutta osastofarmaseuttia (180002BS) työskentelemään pääasiassa Peijaksen sairaalan kirurgian poliklinikalla, yhteispoliklinikalla ja HUS Apteekin itäisellä vastuualueella (sisäinen sijainen). Osastofarmaseutin tehtävänä on HUS Apteekin strategian mukaisesti lääkitysturvallisuuden ja rationaalisen lääkehoidon edistäminen moniammatillisesti. Työtehtävät ovat monipuolisia sisältäen mm. lääkeinformaatiota, osastojen lääkevarastojen hallintaa ja erilaisia lääkitysturvallisuuteen ja kliiniseen farmasiaan liittyviä tehtäviä.
 
Poliklinikoiden osastofarmaseuttien työtehtävät sijoittuvat pääasiassa Peijaksen sairaalan poliklinikoille. Tarvittaessa työtehtävät voivat vaatia työskentelyä myös Meilahden tai Jorvin sairaaloissa. HUS Apteekin itäisen vastuualueen sisäisen sijaisen työtehtävät sijoittuvat pääasiassa Hyvinkään, Peijaksen ja Porvoon sairaalan osastoille sekä tarvittaessa HUS Apteekin Peijaksen ja Hyvinkään sairaalan toimipisteisiin sijaistarpeen mukaan. Toivomme hakijoilta soveltuvuutta itsenäiseen moniammatilliseen yhteistyöhön ja kehitysmyönteisyyttä. 


Tehtäviin haetaan ensisijaisesti sähköisellä työnhakulomakkeella. Hakuaika päättyy 10.1.2019. 
Lisätietoa www.hus.fi/tyopaikat.
 

Liity nyt
jäseneksi!