JUKO: Kunta-alan sopimusmuutokset: lähes 200 000 palkansaajan virka- ja työehtosopimukset vaihtuvat syyskuun alussa

JUKO: Kunta-alan sopimusmuutokset: lähes 200 000 palkansaajan virka- ja työehtosopimukset vaihtuvat syyskuun alussa

02.09.2021 | Ajankohtaista

JUKOn tiedote 1.9.2021

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuskentässä tapahtuu merkittävä muutos 1. syyskuuta, kun noin 180 000 sosiaali- ja terveysalan palkansaajaa siirtyy Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta uuteen SOTE-sopimukseen.

Samaan aikaan siirtyvät myös varhaiskasvatuksen opettajat kunnan yleisestä sopimuksesta opetusalan sopimukseen (OVTES).

Yhteensä muutokset koskevat lähes 200 000:ta kuntien ja kuntayhtymien palkansaajaa.

  • Siirron myötä varhaiskasvatuksen opettajat tunnustetaan vihdoin opettajiksi myös työmarkkinaneuvotteluissa. Lainsäädännön perusteella ja koulutuksensa sekä pätevyysvaatimustensa osalta he ovat olleet sitä jo pitkään, toteaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat jatkossa JUKOn ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n välisen OVTES:n piirissä. SOTE-sopimuksesta neuvottelevat palkansaajien julkisalojen pääsopijajärjestöt JUKO, Sote (Tehy, Super), JAU (JHL, Jyty) ja työnantajien KT.

SOTE-sopimuksen sisällöstä neuvotellaan parhaillaan

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren muistuttaa, että JUKO edustaa kunta-alalla laajinta sote-ammattien kirjoa.

  • Sote-alan vahvuutena on monialainen henkilöstö, joka puhaltaa työpaikoilla yhteen hiileen. Tätä yhteistyötä haluamme tukea myös SOTE-sopimuksen kautta.

JUKOn edustamien akavalaisten liittojen ammattiryhmät työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja esihenkilötehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä. Heitä ovat muun muassa sosiaalityöntekijät, terveydenhoitajat, psykologit, terapeutit, ylihoitajat ja sairaaloiden tutkimus- ja tekninen henkilöstö sekä lääkärit.

SOTE-sopimusta ei sovelleta lääkäreihin. Lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit ovat jatkossakin JUKOn ja KT:n välisen Lääkärisopimuksen piirissä.

Sopimuksen osapuolet neuvottelevat syksyn aikana palkkaus- ja työaikamääräysten kehittämisestä sekä sopimuksen voimaantulon toteuttamisesta. Varsinaiset työmarkkinaneuvottelut sote-palkoista ja työehdoista alkavat loppuvuodesta, kuten muutkin julkisalojen virka- ja työehtoneuvottelut. Ratkaisevat vaiheet ajoittuvat alkuvuoteen.

Löfgren painottaa, että julkisessa terveydenhuollossa arvioidaan olevan noin tuhat lääkäriä liian vähän ja koko sosiaali- ja terveysala on vaarassa näivettyä resurssien puutteeseen.

  • Osaajapula on todellinen ja syvenee vuosikymmenen lopussa eläköitymisten vuoksi. Sama uhkaa myös varhaiskasvatusta, erityisopetusta ja ammatillista koulutusta.
  • Tulevalla työmarkkinakierroksella haemme ratkaisuja, joilla resurssipulaa voi korjata. Niitä ovat paremmat työolot ja palkat sekä esihenkilöille mahdollisuudet tehdä kunnolla työnsä eli suunnitella, tukea ja johtaa.

Lisätiedot

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) | 0500 652 872 | Twitter @OlliLuukkainen
JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren | 040 568 2798 | Twitter @marialofg

Liity nyt
jäseneksi!