JUKO ry: Henkilöstö otettava mukaan sote-uudistuksen valmisteluun ja toteutukseen

JUKO ry: Henkilöstö otettava mukaan sote-uudistuksen valmisteluun ja toteutukseen

01.06.2017 | Ajankohtaista

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry vaatii henkilöstön edustajien aseman vahvistamista sote-uudistuksen valmistelussa. Sote-uudistus siihen liittyvine liikkeenluovutuksineen edellyttää, että henkilöstön edustajat voivat osallistua valmistelutyöhön niin, että heitä nimetään eri yhteistoimintaelimiin ja varataan riittävästi aikaa hoitaa näitä tehtäviä.

– Suomessa ollaan tekemässä historian suurinta työntekijöitä koskevaa uudistusta. Muutokset koskevat yli 210 000 kunta- ja valtiosektorin työntekijää. Kunnista maakuntiin siirtyvien palkkakustannukset ovat yli 10 miljardia euroa. Henkilöstö on otettava mukaan kaikkien toimintatasojen valmisteluun, jotta uudistuksen toimeenpano onnistuu, painottaa JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Lisää aiheesta artikkelista 9 kysymystä ja vastausta: Mitä sote tarkoittaa kuntien koulutetuille?

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vastaa noin 200 000 koulutetun työntekijän edunvalvonnasta kunnan, valtion, kirkon ja yliopiston sopimusaloilla. JUKO neuvottelee sopimuksista, jotka koskevat kaikkiaan noin 580 000 suomalaista palkansaajaa.

JUKOn jäsenliittoja ovat: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, Akavan Yleinen ryhmä, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, DIFF -  Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, Kirkon akateemiset AKI, Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Päällystöliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Ekonomit, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Fysioterapeutit, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Lakimiesliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Toimintaterapeuttiliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL, Tekniikan Akateemiset, Tekniikka ja Terveys KTN, Tieteentekijöiden liitto, Tradenomiliitto, Upseeriliitto ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Liity nyt
jäseneksi!