Kikyä hyvässä hengessä

Kikyä hyvässä hengessä

14.09.2017 | Ajankohtaista

Itä-Suomen yliopiston apteekissa vuosityöajan pidentämisessä huomioitiin henkilöstön ehdotukset ja toiveet. Paikallisen sopimisen kautta saavutettu lopputulos lisää tuottavuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia.

Kuopion torin kupeessa sijaitseva Itä-Suomen yliopiston apteekki on suuri alan toimija, joka palvelee asiakkaitaan päivittäin aamukahdeksasta iltakymmeneen. Apteekki työllistää merkittävän määrän paikallisia farmasia-alan ammattilaisia, mikä asetti omat haasteensa neuvottelujen käytännön toteutukselle.

Apteekkari, luottamusmiehet, henkilöstöproviisori ja teknisten edustaja sopivat yhdessä pääperiaatteet. Luottamusmies ja varaluottamusmies tiedottivat niistä henkilökuntaa. Jokainen työntekijä kävi allekirjoittamassa henkilökohtaisen työajanpidennyspöytäkirjan ja sopimassa työajanpidennyksen toteuttamistavoista henkilöstöproviisorin kanssa.

Itä-Suomen yliopiston apteekki ei halunnut käyttää niin sanottua perälautamallia, jossa työajanpidennys tehdään tasaisesti kaikille jaksoille. Henkilökunnalta tuli hyviä ideoita siihen, kuinka kikyä voisi käytännössä toteuttaa. Myös henkilöstöproviisori oli isossa roolissa, kun henkilökunta halusi lisäinfoa kiky-asiasta.

Joustavat ratkaisut parantavat yhteisöllisyyttä

Itä-Suomen yliopiston apteekissa farmaseuttisen henkilöstön työajanpidennyksen toteuttamiseen valittiin useampia eri tapoja, joita ovat esimerkiksi liikunta, plustuntien käyttö, koulutus ja työnteko.

 Apteekkari Jouko Savolainen korostaa ratkaisun helpottavan kikyn toteuttamista, sillä apteekissa työskentelee erilaisia ihmisiä, erilaisissa työtehtävissä ja erilaisissa elämäntilanteissa.

– Työajan pidennystä on mahdollista käyttää muun muassa koulutukseen ja liikuntaan. Esimerkiksi liikunnassa lähdemme siitä, että kokoamme riittävän ison porukan ja liikumme yhdessä. Tällä haemme myös työpaikan sisäistä yhteisöllisyyttä, hän sanoo.

Itä-Suomen yliopiston apteekissa farmaseuttinen henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa itse työajanpidennykseen liittyvät liikuntatuokiot. Tähän mennessä on käyty jo kävelemässä, lenkkeilemässä ja frisbeegolfaamassa.

Valinnanvapaus saa kiitosta luottamusmieheltä

Rakentavassa ilmapiirissä käydyistä neuvotteluista kertoo se, että Itä-Suomen yliopiston apteekissa perälautamallia ei otettu ollenkaan käyttöön farmaseuttisen henkilöstön kohdalla. Työajanpidennystuntien osalta puolestaan sovittiin, että miinustunnit siirretään työaikapankkiin. Luottamusmies Heidi Katainen uskoo henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien tehneen kikystä monelle apteekin farmaseuttiselle työntekijälle vähemmän epämiellyttävän asian.

– Kuopiossa on tarjolla yritysten tarjoamaa iltakoulutusta, mihin voi nyt osallistua työajanpidennyksen puitteissa. Liikuntavaihtoehtokin on hyvä juttu, sillä sen avulla pääsee tapaamaan muuten ehkä harvemmin nähtäviä työkavereita, summaa Katainen. 

Myös Savolainen on tyytyväinen saavutettuun lopputulokseen.

– Yhdessä mietitty ja molempien osapuolien näkökulmasta sovelias ratkaisumalli on aina paras. Tällöin kaikilla on oikeutetusti tunne, että mielipiteillä on merkitystä ja että olemme kaikki samassa veneessä, Jouko Savolainen kiteyttää.

Teksti: Ari Rytsy/Otavamedia

Apteekkilaisten vuosittaisen työajan pidennyskyselyn tärpit

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön ”kiky” eli vuosittaisen työajan pidennys sovittiin erillisellä pidentämispöytäkirjalla, joka on irtisanottavissa päättymään 31.12.2019. Työajanpidennystä ei ole neuvoteltu pysyväksi, mikä on paremmin kuin monella muulla alalla.  Lähtökohtaisesti työpaikalla mietitään, onko työajanpidennykselle tarvetta. Jos työajanpidennys päätetään toteuttaa, on tähän prosessiin sovittu liittojen välillä yhteiset ohjeet ja lomakkeet. Paikallisesti on mahdollista aina sopia paremmin ja työajanpidennys voidaan jättää toteuttamatta, mitään pakkoa ei siis pidennykselle ole.

Luottamusmiehille ja yhteyshenkilöille tehtiin toukokuussa 2017 kysely, jossa kysyttiin kuinka Kiky-neuvottelut ja prosessi sujuivat syksyllä 2016. Vastauksia saimme huikeat 336, joista 80 prosenttia tuli luottamusmiehiltä. Tästä kyselystä olemme poimineet tärppejä, joista teille on toivottavasti apua! Tärpit löydät täältä, samasta paikasta muiden kiky-ohjeiden ja lomakkeiden kanssa.

Teksti: Minna Huhta/Farmasialiitto

Liity nyt
jäseneksi!