Korona vaikuttaa myös opiskelijoiden arkeen: syksyn opinnot huolestuttavat

Korona vaikuttaa myös opiskelijoiden arkeen: syksyn opinnot huolestuttavat

07.05.2020 | Ajankohtaista

Farmasialiitto kysyi huhtikuussa opiskelijoilta, miten koronapandemia on vaikuttanut heidän elämäänsä. 

Noin viidesosa vastaajista (22 %) oli huolissaan toimeentulosta. Huolta lisääviä tekijöitä olivat kesätöiden saanti, työpaikalla tehtävät lomautukset sekä kesäopintoja suunnittelevilla opiskelumahdollisuudet ja tuet kesän aikana. 8 prosenttia vastaajista kertoi, että sovittu kesätyö oli peruuntunut koronatilanteen vuoksi. Myös harjoittelupaikka oli peruuntunut 4 prosentilla vastaajista. 

Vastaajista 46 prosenttia kertoi pohtivansa jo syksyn opintoja. Kyselyn perusteella mielessä pyörii erityisesti se, miten syksyn opetus järjestyy ja kuinka keväältä peruuntuneet opinnot kuormittavat syksyä. Myös syksyn opetuksen järjestäminen tartuntariski huomioiden oli monella vastaajalla mielessä. Avoimissa vastauksissa pohdittiin myös uusien opiskelijoiden integroitumista opiskelijayhteisöön mahdollisen toisen korona-aallon aikaan. 

Vastaajista 14 prosenttia ennakoi, että koronatilanne hidastaa valmistumista. Opintoja hidastaviksi tekijöiksi nimettiin muun muassa kurssien peruuntuminen tai siirtyminen myöhempään ajankohtaan, etäopiskeluun liittyvät ongelmat, harjoittelujen peruuntuminen, uudelleenjärjestelyt (esim. työvuorot lomautustilanteissa) sekä ulkomailla tehtävien opintojen peruuntuminen. Suurin osa vastaajista näki etäopiskelun kuitenkin melko neutraalina asiana, ja monella menossa oleva harjoittelu etenee normaalisti, joten yliopistojen siirtyminen etäopetukseen ei ole vaikuttanut heidän tilanteeseensa. Osa näki etäopiskelussa myös mahdollisuuksia työn ja opintojen tai työn ja perheen joustavampaan yhdistämiseen. 

Avoimissa vastauksissa pohdittiin myös muun muassa työturvallisuutta, alan näkyvyyttä ja valintakokeita sekä toivottiin webinaareja erilaisista aiheista. 

Kyselyyn vastasi 208 opiskelijaa. Vastauksia käydään edelleen läpi kevään aikana ja sen pohjalta kehitetään myös Farmasialiiton opiskelijatoimintaa.

Liity nyt
jäseneksi!