Lääkehoidot aiheuttavat usein suun kuivumista – moniammatillinen yhteistyö auttaa potilasta

Lääkehoidot aiheuttavat usein suun kuivumista – moniammatillinen yhteistyö auttaa potilasta

17.11.2017 | Ajankohtaista

Kirkkonummen kunnassa toteutettiin pilotti, jossa todettiin, että moniammatillinen yhteistyö on keskeinen keino auttaa kuivasta suusta kärsiviä potilaita.

– Tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli, jossa suuhygienistit, farmaseutit ja hoitavat lääkärit yhdessä etsivät tapoja auttaa etenkin lääkityksen takia kuivasta suusta kärsiviä potilaita, kertoo asiantuntijahammaslääkäri Taina Remes-Lyly Hammaslääkäriseura Apolloniasta. Remes-Lyly toimi pilotin aikana Kirkkonummen johtavana hammaslääkärinä.

Jos potilaalla todettiin erityisen kuiva suu, suuhygienisti antoi tietoa suuta kosteuttavista tuotteista. Lisäksi hän pyysi suostumusta farmaseutin lääkitysarviointiin. Farmaseutti teki huomioita potilaan kokonaislääkityksestä. Hän haastatteli kaikki pilottiin osallistuneet asiakkaat ja antoi tarvittaessa lääkeneuvontaa esimerkiksi astmalääkkeiden käytöstä ja lääkkeiden antoajoista.

– Farmaseutti kiinnitti huomiota myös lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutuksiin, laboratorioarvoihin, lääkkeiden antoajankohtiin ja munuaisten toimintaan, tarkentaa Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

Lääkitysarvioinnin tehnyt farmaseutti kirjasi suun kuivuuteen liittyvät havainnot potilastietojärjestelmään, ja kokonaislääkityksen arviointi siirtyi omalääkärille.

Pilottiin osallistuneet potilaat kokivat, että heitä hoidettiin kokonaisvaltaisesti.

– Neljäsosa tiesi, mikä lääke aiheuttaa suun kuivumista, mutta ei halunnut vaihtaa lääkettä, koska se oli heille välttämätön lääke. Allergialääkkeitä syödään usein vain muutamia viikkoja, eikä niiden aiheuttama suun kuivuus ollut ongelma. Moni sai helpotusta suuta kosteuttavista suihkeista ja öljyistä, Taina Remes-Lyly kuvaa.

Suun kuivuuden perusteella tehtävä lääkityksen arviointi koettiin tarpeelliseksi ja lääkityksiin tehtiin muutoksia.

Lääkityksen lisäksi suun kuivuuteen vaikuttavia yhteisiä tekijöitä olivat diabetes, verenpainetauti ja painoindeksi yli 30.

Ajantasaisen lääkelistan selvittäminen oli välillä työlästä, sillä potilaat eivät muistaneet kaikkia käyttämiään lääkkeitä. Kirkkonummen kunnassa on lisäksi käytössä kaksi potilastietojärjestelmää, jotka eivät ole yhteensopivia.

Moniammatillinen yhteistyö poiki uusia käytäntöjä. Suuhygienistien toivomuksesta farmaseutit laativat esimerkiksi listauksia lääkkeistä, jotka aiheuttavat suun kuivumista. Hyvien kokemusten innoittamana on tarkoitus jatkaa moniammatillista yhteistyötä hammaslääkärien, suuhygienistien, lääkärien ja farmaseuttien kesken.

Suun terveydenhuoltoon kehitettyä moniammatillista toimintamallia esitellään perjantaina 17.11.2017 Farmasian Päivillä. Moniammatillisen toimintamallin toivotaan jalkautuvan myös muihin suun terveydenhuollon yksiköihin Suomessa.

Moniammatillisesta toimintamallista kuivasuisten lääkitysten arvioinneista on julkaistu artikkeli Suomen Hammaslääkärilehdessä 9/2017.

Lisätietoa:
Puheenjohtaja Kirsi Kvarnström, Suomen Farmasialiitto, kirsi.kvarnstrom@farmasialiitto.fi, p. 050 368 9187
Asiantuntijahammaslääkäri Taina Remes-Lyly, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, taina.remes-lyly@apollonia.fi, p. 040 7413401
Farmaseutti Anna Kosola, HUS-Apteekki (Kirkkonummen terveyskeskus), anna.kosola@kirkkonummi.fi, p. 040 581 5435

 

Liity nyt
jäseneksi!