Lääkehuolto tarvitsee nyt jos koskaan farmasian ammattilaisia

Lääkehuolto tarvitsee nyt jos koskaan farmasian ammattilaisia

08.03.2019 | Ajankohtaista

Soten valmistelu eduskunnassa on päättynyt tällä hallituskaudella ja hallitus on kaatunut  - uudistusten tarve kuitenkin jatkuu.

Farmasialiitto kantaa kasvavaa huolta potilaiden lääkelistojen ajantasaisuudesta ja lääkehuollon tulevaisuudesta. On perusteltua, että Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman jalkauttaminen jatkuu ja työ varmistetaan terveydenhuoltoon moniammatillisissa tiimeissä, joissa on farmasian alan ammattilainen, lääkäri ja hoitaja.

Turvallinen ja toimiva lääkehuolto voidaan toteuttaa osana tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta farmasian alan ammattilaisten johdolla. Farmasialiitto on tarjonnut ratkaisuksi lääkehoidon arviointipalvelujen tarjoamisen  palvelusetelillä kaikille monilääkityille sekä yli 70-vuotiaille vuosittain. Samaan aikaan on tarpeen aloittaa lääkekorvausjärjestelmän uudistaminen ja yksinkertaistaminen, jotta potilaiden rationaalinen lääkehoito uusilla vaikuttavilla lääkkeillä toteutuu. 

Liity nyt
jäseneksi!