Lääkkeiden hintalautakunnalle myönnettiin LoistoMesta-palkinto

Lääkkeiden hintalautakunnalle myönnettiin LoistoMesta-palkinto

11.05.2017 | Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen lääkkeiden hintalautakunta (Hila) sai Farmasialiiton myöntämän LoistoMesta-palkinnon hyvästä harjoittelupaikasta. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran. Se ojennetaan Farmasialiiton 100-vuotisjuhlassa 12. toukokuuta.

Palkinnonsaajan valitsivat Farmasialiiton opiskelijaneuvottelukunnan ja Suomen Farmasian opiskelijajärjestöt ry SFaO:n edustajat. Hintalautakunta valittiin kokonaisuuden perusteella voittajaksi.

Laura Sunila oli suorittamassa harjoitteluaan hintalautakunnassa viime kesänä ja ilmoitti Hilan mukaan LoistoMesta-kilpailuun.

– Minusta tuntui, että harjoittelussa työpanostani arvostettiin ja tekemälläni työllä oli merkitystä viraston toiminnassa. Minut otettiin erittäin hyvin osaksi työporukkaa, enkä missään vaiheessa kokenut olevani ulkopuolinen tai vain harjoittelija. Sain tehdä samoja työtehtäviä kuin muut työntekijät, mutta sopivassa suhteessa omaan osaamiseeni. Lisäksi sain vaativampia tehtäviä, kun aiemmat tehtävät alkoivat sujua. Opin todella paljon ja sain äärimmäisen hyvää työkokemusta. Voin suositella lämpimästi Hilaa kaikille opiskelijoille.

Sunila nosti esiin hyviä harjoittelukäytänteitä.

– Minulle annettiin vastuuta, mutta aina oli tunne, että sai kysyä apua mihin tahansa työtehtävään liittyen. Lisäksi harjoittelu oli selkeästi mietitty ja suunniteltu, jolloin itselläni oli selkeä käsitys, mitä tehtäviini kuuluu.

Harjoittelun vastuuhenkilönä toimi yliproviisori Elina Asola. Hän on palkinnosta sekä yllättynyt että kiitollinen.

– Olemme iloisia, että opiskelijat ovat kokeneet harjoittelun onnistuneeksi. Toivomme että jatkossakin saamme hintalautakuntaan farmasian alan harjoittelijoita, koska kokemuksemme ovat olleet hyviä.

Asolan mukaan palkinto on arvokas ja nostaa esiin, miten tärkeää on opiskelujen ja työelämän saumaton yhdistäminen.

– Opiskelija pääsee harjoittelussa tutustumaan lääkealaan näköalapaikalta. Hän saa hyvän kuvan siitä, minkälaisissa tehtävissä farmasian alan ammattilainen voi toimia hintalautakunnassa. Lisäksi hän oppii, minkälaisen prosessin lääke käy läpi päästääkseen Kela-korvattavana markkinoille.

– Työantajan näkökulmasta olemme saaneet motivoituneita opiskelijoita avustamaan esittelijöinä toimivia farmasisteja. Samalla olemme saaneet työyhteisöömme tuoretta näkökulmaa ja tutustuneet iloisiin ja reippaisiin opiskelijoihin. Osa opiskelijoista on työllistynyt Hilaan harjoittelun jälkeen, joten harjoittelu voi muokata urapolkua ja avata ovia tulevaisuudessa.

LoistoMesta-palkinnolla Suomen Farmasialiitto haluaa kiinnittää huomiota hyviin harjoittelun käytänteisiin ja harjoittelupaikkoihin, joissa farmasian alan tutkintoon kuuluvaa harjoittelua tai vapaaehtoista harjoittelua voi suorittaa. Suomen Farmasialiitto jakaa palkinnon joka toinen vuosi.

Lisätietoa

Puheenjohtaja Kirsi Kvarnström
050 368 9187
kirsi.kvarnstrom@farmasialiitto.fi

Yliproviisori Elina Asola
0295 163 437
elina.asola@stm.fi

Suomen Farmasialiitto on akavalainen farmaseuttien, proviisorien ja alan opiskelijoiden ammattijärjestö, jolla on noin 8 000 jäsentä. Lisätietoa: www.farmasialiitto.fi

Liity nyt
jäseneksi!